RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010

Økt oppmerksomhet fra marked; Molekylær diagnostikk og biomarkører for Pharma

Styret i DiaGenic har den 19.mai behandlet rapport for 1. kvartal 2010. Rapport og presentasjonsmateriale følger vedlagt. Hovedpunkter i rapporten er: •Distribusjonsavtale med Ferrer på ADtect® •Første klinikk som tar i bruk BCtect® i Storbritannia har blitt presentert •Forbedret klinisk dokumentasjon som supporterer høyere treffsikkerhet av ADtect® •Vellykket emisjon på MNOK 9,6 •Flere klinikker i Storbritannia og Finland promoterer BCtect® DiaGenic har i kvartalet inngått en distribusjonsavtale med Ferrer inCode for distribusjon av ADtect®, en test for tidlig diagnostikk av Alzheimers sykdom. Avtalen gir Ferrer inCode, et biotech datterselskap av Grupo Ferrer Internacional, eksklusive rettigheter for salg og markedsføring av ADtect® i Tyskland, Belgia, Nederland, Luxemburg, Frankrike, Italia, Spania og Portugal etterfulgt av Latin Amerika. Quest Diagnostics, som er distributør for Storbritannia og Irland, promoterer BCtect® aktivt til private klinikker, og i slutten av mars ble the London Breast Clinic offisielt åpnet for testing. Denne avtalen har ikke materialisert seg i form av salg i første kvartal. Etter kvartalet har to sykehus innen den store sykehuskjeden Nuffield Health annonsert at de vil gjøre BCtect® tilgjengelig i tiden fremover. Algol Pharma har signert avtale med den første privatklinikken i Finland for produktet BCtect®. DiaGenic har gjennomført en omfattende studie som omfatter 130 nye pasienter og kontroller, noe som gjør den kombinerte studien til en av de største innen dette området. I et utvalg av pasienter, som var rekruttert fra svenske sykehus, ble langt høyere treffsikkerhet observert (>85 %). Dette reflekterer den virkelige treffsikkerheten til testen når man sammenligner med pasienter med en høyere klinisk treffsikkerhet ved bruk av CSF biomarkører. Resultatet for 1. kvartal 2010 beløp seg til NOK -11,8 mill sammenlignet med NOK -11,4 mill i tilsvarende periode i 2009. Driftskostnader for 1. kvartal 2010 utgjorde NOK 11,9 mill mot NOK 11,6 mill i 1. kvartal 2009. Selskapets likvider utgjorde 31. mars 2010 NOK 32,9 mill. I 1. kvartal gjennomførte Selskapet en emisjon på til sammen 3,5 millioner aksjer med tegningskurs NOK 2,75 per aksje. Brutto proveny fra emisjonen utgjorde NOK 9,6 mill. Etter vedtak av generalforsamlingen i desember 2009 ble det i 1. kvartal utstedt 16 millioner frittstående tegningsretter, der en tegningsrett gir rett til å tegne en aksje. Tegningskurs er satt til NOK 3,25 per aksje og de frittstående tegningsrettene har bortfall 30. september 2010. Utsikter fremover: •Lansering av ADtect® i europeiske land sammen med Ferrer •Oppnå markedsaksept av ADtect® og BCtect® i Europa fra en voksende kundebase etterfulgt av en gradvis økning av salgsinntekter •Fortsette videre med planen for markedsadgang til USA •Fortsette å promotere ”companion diagnostics” og våre biomarkører til større farmasøytiske selskaper For nærmere opplysninger henvises til vedlagte rapport og presentasjon. Kontaktperson: Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør Telefon: +47 95939918 e-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker