Rapport for 1. kvartal 2013

Hentet NOK 30 millioner gjennom en rettet emisjon, fullt fokus på utvikling av Alzheimers produktporteføljen

Styret i DiaGenic har den 14. mai behandlet rapport for 1. kvartal 2013. Rapport og presentasjon følger vedlagt.

Hovedpunkter i rapporten er:

 • Den 7. mars 2013 hentet DiaGenic NOK 30 millioner i bruttoproveny gjennom en rettet emisjon av 50 millioner aksjer til en tegningskurs på NOK 0,60 per aksje. Den rettede emisjonen ble fullført og registrert etter kvartalets slutt, og likvider ved utgangen av mars 2013 utgjorde NOK 9,5 millioner.
 • Resultat før skatt for 1. kvartal 2013 var NOK -9,7 millioner sammenlignet med NOK -9,0 millioner i 1. kvartal 2012.
 • Tekniske verifikasjons- og kalibreringsstudier for MCItect® og ADtect® går som planlagt. Pasientrekrutteringen for AMYtectTMstudien følger planen.
 • I februar utstedte FDA et nytt utkast til retningslinjer for industrien som utvikler legemidler innen Alzheimers sykdom (AD). FDA understreker verdien av å identifisere og følge pasienter i tidlige stadier av Alzheimers sykdom, og peker samtidig på behovet for biomarkører som kan identifisere AD pasienter før de når demens stadiet, som i pasienter med mild kognitiv svikt (MCI).
 • DiaGenic sin studie med tittelen «Prediction of MCI due to AD in an amnestic MCI population» har blitt akseptert for publisering i Journal of Alzheimer’s Disease
 • DiaGenic har signert en avtale med et stort amerikansk universitet som gir tilgang til ytterligere amerikansk pasient materiale og kliniske data, som vil kunne brukes i validering av DiaGenics MCItect® test.
 • Som et resultat av den strategiske beslutningen om å fokusere på produktutvikling innen Alzheimers sykdom, har DiaGenic avsluttet forskningsaktiviteter og tilhørende ansettelsesforhold som ligger utenfor fokus. Denne beslutningen vil redusere selskapets kostnadsbase med ca. MNOK 3 i 2013.

Hovedpunkter etter kvartalets slutt:

 • Den 2. April 2013 vedtok ekstraordinær generalforsamling i DiaGenic den rettede emisjonen av 50 millioner nye aksjer til kurs NOK 0,60 per aksje, samt det etterfølgende tilbudet for de av aksjonærene som ikke fikk deltatt i den rettede emisjonen. Til sammen 4 575 078 nye aksjer har blitt utstedt i det etterfølgende tilbudet, noe som gir sum aksjekapital på NOK 40 799 365 fordelt på 81 598 730 aksjer.  

Framtidsutsikter

DiaGenics mål for de neste 6 månedene

 • Levere på nært forestående milepæler relatert til produkt utviklingen:
  • CE merking av nye ADtect® og MCItect® i Europa
  • Presentasjon av interim resultater for en blodbasert test som korrelerer med amyloid PET billeddiagnostikk i hjernen
  • Gjennomføre et pre-submission møte med FDA for å bekrefte kravene for regulatorisk godkjennelse i USA
  • Proaktivt og i parallell, vurdere alternativer for strategisk utvikling som gir optimale aksjonærverdier, inklusive strategiske samarbeid, innmatsalg eller salg av selskapet
  • Inngå ytterligere samarbeidsavtaler innen Alzheimers sykdom med store farmasøytiske selskap

For nærmere opplysninger henvises til vedlagte kvartalsrapport og presentasjon.

Kontaktperson:

Paul de Potocki, Administrerende Direktør

Telefon: 47 2324 8950

E-mail: paul.depotocki@diagenic.com

Om DiaGenic ASA

DiaGenic skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av innovative og pasientvennlige in vitro diagnostiske (IVD) produkter for tidlig diagnose av sykdommer. Selskapets proprietære konsept innebærer at en sykdom fremkaller systemiske reaksjoner i blodet unik for sykdommen, og som kan måles ved hjelp av en blodprøve. DiaGenic er verdensledende i å identifisere genekspresjonssignaturer i blod og er fokusert på utvikling av biomarkør baserte IVD produkter innen Alzheimers sykdom. Selskapet beskytter sin teknologi gjennom en omfattende patentportefølje. DiaGenic er et norsk selskap notert på Oslo Børs. For mer informasjon vennligst besøk: www.diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.