Rapport for 2. kvartal 2011

Viktige milepæler er oppnådd - studie levert til farma

Styret i DiaGenic har den 18. august behandlet rapport for 2. kvartal 2011. Rapport og presentasjon følger vedlagt.

Hovedpunkter i rapporten i er:

  • Samarbeidsprosjektet med Pfizer går fremover i henhold til planen, hele laboratorieanalysen og bioinformatikkanalysen er ferdigstilt
    • Studierapport er til gjennomgang hos Pfizer
  • Diskusjoner med flere ledende farmasøytiske- og billeddiagnostikkselskaper går fremover
    • DiaGenic’s patent styrke innen Alzheimer har nok en gang blitt bekreftet av tredje part
  • Dr Magnus Sjögren er rekruttert som Medisinsk sjef fra UCB Pharma med oppstart 1. september

DiaGenic sitt samarbeid med Pfizer er første samarbeid mellom et diagnostikk selskap og markedslederen innen salg av Alzheimer medisiner med mål om å identifisere blodbaserte diagnostiske verktøy som kan detektere tidlige former for Alzheimers sykdom. Dette før dagens kliniske diagnose kan avdekke sykdommen med andre diagnoseverktøy som er mer invasive, kostbare eller upresise. Det første kliniske programmet med Pfizer har nå kommet til fasen hvor data skal tolkes. De to testene som utforskes sammen med Pfizer er en progresjonstest som identifiserer pasienter med mild kognitiv svikt (MCI) som innen noen få år vil utvikle Alzheimers sykdom, og en annen test som viser sykdomsprogresjon. Begge testene vil kunne passe som et verktøy for pasientinklusjon til leggemiddelutprøvning for stadiene før Alzheimer demens og for å monitorere effekt av behandling av nye legemidler. Pfizer prosjektet går fremover i henhold til forventede tidslinjer og DiaGenic har i kvartalet ferdigstilt alle laboratorieanalysene. Etter kvartalets slutt har DiaGenic ferdigstilt bioinformatikk arbeidet som beskrevet i avtalen og en omfattende studie rapport vil bli gjennomgått og tolket av Pfizer før de vitenskaplige resultatene blir presentert i løpet av de neste måneder.

Parallelt med Pfizer studien forsetter markedsføringen av vår kompetanse, våre viktigste eiendeler og diagnostiske tester til flere ledende farmasøytiske selskaper som er tungt engasjert i Alzheimer feltet. Tilbakemeldingene på DiaGenic’s konsept og verdien som dette vil gi våre kunder er oppmuntrende. Positive resultater fra den ikke eksklusive forskningsavtalen med Pfizer vil åpne for et nytt momentum i Pfizer samarbeidet i tillegg til å være instrumentell i å sikre flere inntektsbringende samarbeid med identifisert farma partnere.

Dialogene med produsenter av amyloid PET tracere knyttet til mulige forsknings- og utviklingssamarbeid går fremover, og har så langt resultert i utarbeidelse av studieprotokoller, prekvalifisering av kliniske studiesteder og finansierings muligheter. Disse dialogene omfatter også bruk av blod baserte biomarkører sammen med kostbar PET billeddiagnostikk som en del av en fremtidig, multimodal AD diagnostikk og behandling.

Driftsinntekter utgjorde TNOK 1.151 for 2. kvartal 2011 TNOK 2.759 for 1. halvår, sammenlignet med TNOK 8 for tilsvarende perioder i 2010. Driftskostnader for 2. kvartal 2011 utgjorde MNOK 9,8 og MNOK 21,0 for første halvår, mot MNOK 10,5 i 2. kvartal 2010 og MNOK 22,5 for første halvår 2010. Totalresultatet for 2. kvartal 2011 beløp seg til MNOK -8,1 og MNOK -17,1 for første halvår sammenlignet med MNOK -10,5 og MNOK -22,4 i tilsvarende perioder i 2010. Selskapets likvider utgjorde 30. juni 2011 MNOK 76,1.

Fremtidsutsikter:

  • Effektivt bruke resultater fra Pfizer studien eksternt og å utvide Pfizer samarbeidet videre
  • Kommunisere resultater fra Pfizer studien i de kommende måneder
  • Levere på ”companion diagnostics” initiativet, med utviklings- og lisensavtaler med farmasøytiske og billeddiagnostikk selskaper som opererer innen CNS feltet

For nærmere opplysninger henvises til vedlagte kvartalsrapport og presentasjon.

Kontaktperson:

Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: 47 95939918

E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende innen diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger på prinsippet om at sykdom et sted i kroppen på en karakteristisk måte påvirker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert på denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig påvising av brystkreft, BCtect®, samt ADtect® for Alzheimer's sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportefølje på sin teknologi. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester både til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert på Oslo Børs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Abonner

Dokumenter og linker