Rapport for 2. kvartal 2012

DiaGenic Q2 2012 presentationDiaGenic Q2 2012 presentationStyret i DiaGenic har den 28. august behandlet rapport for 2. kvartal 2012. Rapport og presentasjon følger vedlagt.

Hovedpunkter i rapporten er:

Ny CEO i DiaGenic ASA

Paul de Potocki tiltrer som ny administrerende direktør 17. september og etterfølger Erik Christensen som 17. april meddelte styret at han etter eget ønske ville fratre sin stilling

Journal of Alzheimer`s Disease (JAD) tildelte DiaGenic prisen for beste vitenskapelige publikasjon i 2011

DiaGenic’s artikkel “A Novel Blood Test for the Early Detection of Alzheimer’s Disease" (J Alzheimers Dis 23, 121-129, 2011, P. Rye et al) fikk prisen som beste publikasjon for 2011 av tidsskriftet Journal of Alzheimer’s Disease (JAD) i mai 2012.

DiaGenic tildeles 7,8 millioner NOK fra Norges Forskningsråd

DiaGenic ble tildelt offentlig tilskudd på inntil NOK 7,8 millioner til videreutvikling av DiaGenics tester for tidlig deteksjon av Alzheimers sykdom.

Lisens aktiviteter og forsknings samarbeid med farma

Lisensaktiviteter mot ledende diagnostikk og farmasøytiske selskaper med interesse for DiaGenics teknologi har fortsatt i andre kvartal. Nye resultater og økt testnøyaktighet annonsert etter kvartalet har gitt ytterligere moment i disse interaksjonene.

Alzheimers sykdom – Klinisk fase pågår for utvikling av genetisk test for PET imaging i samarbeid med GE                                                                                      

7. juni ble første pasient med MCI (Mild kognitiv svekkelse) rekruttert i samarbeidsprosjektet mellom GE Healthcare og DiaGenic. Det har vært god fremdrift i prosjektet, med drøye 2 måneder fra avtale inngåelse til start av klinisk fase.

DiaGenic har fått godkjent viktige varemerker for produktene ADtect®, BCtect®, PDtect® og MCItect®.

Økonomi

Driftskostnader for 2. kvartal 2012 utgjorde MNOK 12,7 mot MNOK 9,8 i 2. kvartal 2011. Totalresultatet for 2. kvartal 2012 beløp seg til MNOK -12,5 sammenlignet med MNOK -8,1 i tilsvarende periode i 2011. Selskapets likvider utgjorde MNOK 38,9 per 30. juni 2012.

Hovedpunkter etter kvartalets slutt:

Alzheimer –ADtect og MCItect – over 80% nøyaktighet med færre gener

En sentral milepæl ble oppnådd 18. juli med presentasjon av forskningsresultater som viser testnøyaktighet over 80% og mulighet til å analysere færre antall gener i videreutvikling av ADtect og MCItect. Resultatene, fremlagt på Alzheimer Association International Conference, viser en signifikant forbedring av treffsikkerhet i en ny versjon av selskapets CE merkede ADtect® med en testnøyaktighet på 82% for påvisning av Alzheimers sykdom i demens stadiet sammenlignet med friske kontroller. En ny gen signatur bestående av 25 gener viste 81% treffsikkerhet for de MCI pasienter som konverterer til Alzheimer innen 2 år (MCItect®).

Patent

Nytt familie 3 patent i Japan innenfor diagnose av brystkreft innvilget.

Fremtidsutsikter

DiaGenics mål for de neste 12 måneder:

  • Initiering av kliniske studier i USA for å forberede FDA søknad av MCItect
  • CE merking av MCItect og nye ADtect i Europa
  • Samarbeidsavtaler med ledende farmasøytiske selskaper som har pågående kliniske programmer innen Alzheimers sykdom.
  • Presentasjon av resultater fra Parkinson LRRK2 studien
  • Presentasjon av interims resultater fra den pågående PET studien med GE Healthcare for utvikling av amyloid IVD.
  • Sondere finansieringsmuligheter av selskapet gjennom up-front betaling fra lisensiering eller andre virkemidler som lån, egenkapital eller forskningsbidrag

For nærmere opplysninger henvises til vedlagte kvartalsrapport og presentasjon.

Kontaktperson:

Henrik Lund, administrerende direktør

Telefon: 47 909 71 219

E-mail: henrik.lund@diagenic.com

Om DiaGenic ASA

DiaGenic skal skape merverdi for pasienter, partnere og investorer ved å utvikle innovative og pasientvennlige metoder for tidlig påvisning av sykdommer som benytter DiaGenics unike konsept. Konseptet innebærer at en sykdom gir karakteristiske, systemiske responser i blodet som kan måles ved bruk av blodprøver.

DiaGenic er verdensledende på å identifisere disse genekspresjonssignaturene i perifert blod og har et fokus på å utvikle biomarkører innen Alzheimers sykdom etterfulgt av Parkinsons sykdom. DiaGenics utviklingsprogram innen Alzheimers sykdom inkluderer den CE merkede diagnostiske testen ADtect®, for påvisning av mild til moderat Alzheimers sykdom, og utvikling av MCItect® for å identifisere pasienter med svært tidlige stadier av Alzheimers sykdom (prodromal AD).

DiaGenic sitt konsept er beskyttet gjennom en omfattende patentportefølje. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester mot ledende farmasøytiske, bildediagnostikk og diagnostiske selskaper. DiaGenic er lokalisert i Norge og notert på Oslo Børs. For mer informasjon vennligst besøk: www.diagenic.com