Rapport for 3. kvartal 2011

 

Styret i DiaGenic har den 27. oktober behandlet rapport for 3. kvartal 2011. Rapport og presentasjon følger vedlagt.

Hovedpunkter i rapporten i er:

  • Lovende tidlige resultater for blodbasert diagnostisk test for tidlig deteksjon av Alzheimer
  •    Studieresultatene vil bli presentert i november 2011
  • Fremskritt i diskusjoner med flere ledende farmasøytiske- og billeddiagnostikkselskaper
  • Viktig brystkreft patent i USA innenfor genekspresjon og proteiner er meddelt

DiaGenic har positive funn fra den ferdigstilte kliniske studien i samarbeid med Pfizer, som er markedsleder innen Alzheimer legemiddelsalg, og Pfizer har bekreftet DiaGenic sine funn og derav en pressemelding 14. oktober. Resultatene fra studien vil første gang bli presentert ved «the 4th Conference Clinical Trial on Alzheimer’s Disease» (CTAD) i San Diego, California, USA, 3.-5. november 2011.  

Parallelt med denne studien og som tidligere kommunisert, forsetter vi markedsføringen av vår kompetanse, våre viktigste eiendeler og diagnostiske tester til flere ledende farmasøytiske selskaper som er tungt engasjert i Alzheimer feltet. De initiale møtene har også resultert i prøveinnsamling tilpasset genekspresjonssanalyse i pågående og fremtidige studier av flere farmasøytiske selskaper. De positive forskningsfunnene fra den ikke eksklusive FoU-avtalen blir nå presentert til andre ledende selskaper og genererer interesse for samarbeid med DiaGenic.

Selskapet har også kommet videre med våre dialoger med en global aktør innen amyloid PET tracer knyttet til et FoU samarbeid ved bruk av blodbaserte genekspresjonsbiomarkører sammen med kostbar PET billeddiagnostikk som en del av en av en fremtidig, multimodal AD diagnostikk og behandling.

DiaGenic sitt Alzheimer konsept har også en sterk patentbeskyttelse med patenter i USA, Europa og flere andre land, og minst like viktig, selskapet har også “freedom to operate”. Patentbeskyttelse vil normalt sett ikke omfatte bruk innen forsknings- og utvikling.

DiaGenic sitt første patent innen brystkreft i USA ble meddelt 6. oktober og patentsøknaden (11/628,300) i patent familie 3 ble akseptert. Patentet dekker bruk av noen viktige gen sekvenser, deres funksjonelle ekvivalenter og tilsvarende proteiner i blodprøver for deteksjon og oppfølgning av brystkreft i USA. Patentet adresserer også diagnose og oppfølgning ved bruk av både gen ekspresjon og/eller proteinbaserte teknologier. Et bredt utvalg av gener og deres funksjonelle ekvivalenter og tilsvarende proteiner er viktig for enhver multimodal diagnostisk tilnærming innen brystkreft feltet.

Driftsinntekter utgjorde TNOK 276 for 3. kvartal 2011 TNOK 3.035 for årets første ni måneder, sammenlignet med TNOK 8 og TNOK 15 for tilsvarende perioder i 2010. Driftskostnader for 3. kvartal 2011 utgjorde MNOK 9,7 og MNOK 30,8 for årets første ni måneder, mot MNOK 9,6 i 3. kvartal 2010 og MNOK 30,8 for tilsvarende perioder i 2010. Totalresultatet for 3. kvartal 2011 beløp seg til MNOK -9,0 og MNOK -26,1 for årets første tre kvartaler sammenlignet med MNOK -9,6 og MNOK -32,0 i tilsvarende perioder i 2010. Selskapets likvider utgjorde 30. september 2011 MNOK 66,3.

Fremtidsutsikter:

-          Levere på companion diagnostics initiativet til farma og diagnostikk selskaper

-          Presentere studieresultatene på 4th Conference Clinical Trial on Alzheimer’s Disease (CTAD), i San Diego, California, USA, 3.-5. november 2011

For nærmere opplysninger henvises til vedlagte kvartalsrapport og presentasjon.

Kontaktperson:

Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: 47 95939918

E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende innen diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger på prinsippet om at sykdom et sted i kroppen på en karakteristisk måte påvirker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert på denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig påvising av brystkreft, BCtect®, samt ADtect® for Alzheimer's sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportefølje på sin teknologi. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester både til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert på Oslo Børs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker