Rapport for 3. kvartal 2012

Styret i DiaGenic har den 23. oktober behandlet rapport for 3. kvartal 2012. Rapport og presentasjon følger vedlagt.

Hovedpunkter i rapporten er:

 • Paul de Potocki begynte som administrerende direktør den 17. september
 • Patrik Dahlén, har begynt som nestleder i styret
 • Nye ADtect® og MCItect® viser mer enn 80% treffsikkerhet – et vesentlig gjennombrudd for DiaGenic’s teknologi og produkt utvikling
 • Kontrakt med et amerikansk konsulentselskap med regulatorisk ekspertise er signert, og forberedelser til en klinisk studie for å generere MCI pasientdata som kreves for en FDA søknad pågår
 • Grundig vurdering av selskapets strategi og tilhørende finansierings alternativer
 • Resultat før skatt for 3. Kvartal var NOK -8,6 millioner sammenlignet med NOK -9 millioner i 3. kvartal 2011. Likvider utgjorde NOK 28 millioner ved utgangen av kvartalet.

Hovedpunkter etter kvartalets slutt:

 • DiaGenic har signert kontrakt med Harvard Medical School, for å gjennomføre studier på MCI i USA
 • DiaGenic sluttfører kontraktsforhandlinger med et europeisk konsortium for validering av gen signatur for MCI i EU
 • DiaGenics gen signatur kan påvise Parkinsons sykdom i pasienter med familiær (LRRK2) Parkinsons sykdom med 75% treffsikkerhet  

Fokus framover

DiaGenic vil fokusere ytterligere de store udekkede behov relatert til Alzheimers sykdom. Selskapet tror den mest attraktive opsjonen for å skape aksjonærverdier er ved å utvikle et FDA godkjent produkt samtidig som fullt eierskap til selskapets patenter og andre immaterielle eiendeler opprettholdes.

Interessen for DiaGenic fra viktige aktører i industrien er fortsatt sterk. Vi vil fortsatt arbeide for ikke-eksklusive avtaler og utviklingssamarbeid med partnere i industrien, men samtidig vil vi opprettholde kontroll til våre immaterielle eiendeler og teknologiplattform innen Alzheimers sykdom. Dermed forventer ikke DiaGenic at mulige avtaler vil gi betydelige inntekter på kort sikt, men slike partnerskap kan være av stor strategisk betydning i videre utvikling og kommersialisering av DiaGenics produkter.

DiaGenic ser nærmere på prosessen og tidslinjer for å oppnå et FDA godkjent produkt. Som en del av vurderingene rundt implementering av en mer produkt og sykdoms fokusert strategi, evaluerer DiaGenic sitt kapital behov med tilhørende finansiering alternativ. DNB Markets er engasjert som rådgiver for å støtte selskapet i dette arbeidet.

Framtidsutsikter

DiaGenics mål for de neste 12 månedene

 • Vurdere kapitalbehov og sikre finansiering ved implementering av en strategi fokusert på produktutvikling
 • Rekruttering av pasienter til kliniske studier i USA for å forberede for FDA godkjennelse av MCItect®
 • CE merking av nye ADtect® og MCItect® i Europa
 • Inngå ytterligere samarbeidsavtaler innen Alzheimers sykdom
 • Presentasjon av resultater fra den pågående studien med GE Healthcare for å identifisere gen signaturer og en IVD test som korrelerer med PET billeddiagnostikk i hjernen

For nærmere opplysninger henvises til vedlagte kvartalsrapport og presentasjon.

Kontaktperson:

Paul de Potocki, Administrerende Direktør

Telefon: +47 4047 3060

E-mail: paul.depotocki@diagenic.com

Om DiaGenic ASA

DiaGenic skal skape merverdi for pasienter, partnere og investorer ved å utvikle innovative og pasientvennlige metoder for tidlig påvisning av sykdommer som benytter DiaGenics unike konsept. Konseptet innebærer at en sykdom gir karakteristiske, systemiske responser i blodet som kan måles ved bruk av blodprøver.

DiaGenic er verdensledende på å identifisere disse genekspresjonssignaturene i perifert blod og har et fokus på å utvikle biomarkører innen Alzheimers sykdom etterfulgt av Parkinsons sykdom. DiaGenics utviklingsprogram innen Alzheimers sykdom inkluderer den CE merkede diagnostiske testen ADtect®, for påvisning av mild til moderat Alzheimers sykdom, og utvikling av MCItect® for å identifisere pasienter med svært tidlige stadier av Alzheimers sykdom (prodromal AD).

DiaGenic sitt konsept er beskyttet gjennom en omfattende patentportefølje. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester mot ledende farmasøytiske, bildediagnostikk og diagnostiske selskaper. DiaGenic er lokalisert i Norge og notert på Oslo Børs. For mer informasjon vennligst besøk: www.diagenic.com