RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2008

Et kvartal med fokus på CE studier og lansering av BCtect™ i India

Styret i DiaGenic har den 18.februar behandlet rapport for 4. kvartal 2008. Kvartalsrapport og presentasjonsmateriale følger vedlagt.

Hovedpunkter i kvartalsrapporten er:
- Lansering av brystkrefttesten BCtect i India i november
- DNAVision blir DiaGenic’s første sentrallaboratorium for Europa
- Fullført blodprøveinnsamling for CE studiene
- Presentert forskningsresultater i Japan, Storbritannia og USA

BCtect ble lansert i New Delhi, India i november sammen med vår indiske partner Super Religare Laboratories Limited (SRL). Super Religare Laboratories Limited (SRL) vil ha en fokusert og trinnvis gjennomføring av produktlanseringen. Den innledende fasen med vitenskapelig markedsføring rettet mot gynekologer og onkologer i Delhi er igangsatt. SRL har i fjerde kvartal startet markedsføring av testen rettet mot legene og SRL rapporterer at de i fjerde kvartal har mottatt de første bestillinger. Enhver ny teknologi har sin inkubasjonstid og vi er trygge på at engasjement og prioriteringer hos SRL vil bidra til at BCtect blir en betydelig bidragsyter for DiaGenic.

Valget av DNAVision SA i Belgia som DiaGenic’s sentrallaboratorium har blitt godt mottatt av våre partnere og aktuelle distributører. DNAVision har allerede gjennomført omfattende oppgaver for DiaGenic, herunder analyse av prøver som inngår i våre CE studier for ADtect.

Utviklingen av BCtect og ADtect følger planen. Blodprøver er samlet inn fra sykehus i Norge, Sverige, andre Europeiske land og USA for å dekke variasjoner i geografi og etnisitet. Mer enn 1100 prøver har blitt analysert for å dokumentere klinisk og teknisk prestasjon av testen. Ved ferdigstillelse av den statistiske data analysen og utarbeidelse av nødvendige dokumenter vil man deklarere at man er i samsvar med CE. DiaGenic forventer å ferdigstille CE merking av ADtect og BCtect i løpet av de nærmeste månedene.

Forberedelsene til å etablere et distribusjonsnettverk i Europa går fremover. Det pågår diskusjoner, beskyttet av konfidensialitetsavtaler, med utvalgte distributører som dekker Norden, Tyskland, Belgia og Sør-Europa. Evaluering av markedspotensialet i det privatbetalende segmentet, samt fullføring av produktspesifikasjonene til CE studiene, vil styre den videre fremdrift. Både BCtect og ADtect er nye innovative tester som vil kreve målrettet markedsføring for å oppnå aksept i de ulike markeder. Distribusjons avtaler i utvalgte markeder er forventet å bli signert innen CE merking av testene.

Resultatet for 4. kvartal 2008 beløp seg til NOK -10,6 mill sammenlignet med NOK -7,5 mill i tilsvarende periode i 2007. Driftskostnader for 4. kvartal 2008 utgjorde NOK 11,3 mill mot NOK 7,8 mill i 4. kvartal 2007. Selskapets likvider utgjorde 31. desember 2008 NOK 28 mill. Burn rate for første halvår 2009 forventes å ligge i samme området som burn rate for andre halvår 2008.

Hovedpunkter etter kvartalets slutt:
Etter kvartalets utløp har DiaGenic blitt tildelt støtte på NOK 6 mill. fra Forskningsrådets BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena) midler for å utvikle en diagnostisk test for Parkinson’s sykdom.

For nærmere opplysninger henvises til vedlagte kvartalsrapport.

Kontaktperson:
Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør
Telefon: +47 95939918
e-mail: erik.christensen@diagenic.com

Abonner

Dokumenter og linker