RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2009

Utvidet markedsdekning og første produktsalg i Europa

Styret i DiaGenic har den 15.februar behandlet rapport for 4. kvartal 2009. Rapport og presentasjonsmateriale følger vedlagt. Hovedpunkter i rapporten i er: - Første salg av produkter i Europa - Distribusjonsavtale for Storbritannia og Irland - Kåret til Norges mest innovative bedrift 2009 - Gjennomført rettet emisjon på MNOK 34 - Distribusjonsavtale med Ferrer (32 land) - Vellykket reparasjonsøvelse på MNOK 9,6 I fjerde kvartal registrerte DiaGenic sitt første produktsalg i Europa ved salg av prøvetakningssett til distributører som forberedelser til salg av våre tester. Et prøvetakningssett inneholder komponenter for å ta en blodprøve av en pasient. Blodprøven blir senere analysert ved bruk av DiaGenic analysen. DiaGenic har i kvartalet inngått en distribusjonsavtale med en verdensledende leverandør av diagnostiske tester og tjenester for å markedsføre BCtect® for tidlig deteksjon av brystkreft og ADtect® for tidlig deteksjon av Alzheimers i Storbritannia og Irland. DiaGenic har etter kvartalets slutt inngått en distribusjonsavtale med Ferrer inCode for distribusjon av ADtect®, en test for tidlig diagnostikk av Alzheimers sykdom. Avtalen omfatter til sammen 32 land og gir Ferrer inCode, et biotech datterselskap av Grupo Ferrer Internacional, eksklusive rettigheter for salg og markedsføring av ADtect® i Tyskland, Belgia, Nederland, Luxemburg, Frankrike, Italia, Spania og Portugal etterfulgt av Latin Amerika. DiaGenic har blitt tildelt prisen som Norges mest innovative bedrift 2009. Norges forskningsråd deler ut prisen som skal motivere til økt forskning i næringslivet gjennom å ta frem gode eksempler på innovative bedrifter. Over 1000 norske næringslivsledere har stemt fram DiaGenic som Norges mest innovative bedrift 2009. Resultatet for 4. kvartal 2009 beløp seg til NOK -11,2 mill sammenlignet med NOK -10,8 mill i tilsvarende periode i 2008. Driftskostnader for 4. kvartal 2009 utgjorde NOK 11,4 mill mot NOK 11,3 mill i 4. kvartal 2008. Selskapets likvider utgjorde 31. desember 2009 NOK 35,4 mill. I 4. kvartal gjennomførte Selskapet en rettet emisjon på til sammen 12,5 millioner aksjer med tegningskurs NOK 2,75 per aksje. Brutto proveny fra den rettede emisjonen utgjorde NOK 34,4 mill. Etter kvartalets slutt kan Selskapet melde om en vellykket reparasjonsøvelse der man mottok tegninger for 7,8 millioner aksjer av totalt 3,5 millioner aksjer som var tilgjengelig i emisjonen. Brutto proveny fra reparasjonsøvelsen utgjør NOK 9,6 mill. For nærmere opplysninger henvises til vedlagte rapport og presentasjon. Kontaktperson: Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør Telefon: +47 95939918 e-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker