Rapport for 4. kvartal 2010

Leverer på den nye forretningsstrategien - første Pharma avtale inngått

Styret i DiaGenic har den 17. februar behandlet rapport for 4. kvartal 2010. Rapport og presentasjon følger vedlagt.

Hovedpunkter i rapporten i er:

  • Signert FoU avtale med Pfizer for utvikling av MCI og AD biomarkører
  • Pågående diskusjoner med flere ledende farmasøytiske selskaper og selskaper innen bildediagnostikk utvikler seg i henhold til planen
  • Vellykket emisjon av NOK 70 + 30 millioner gjennomført

DiaGenic har i 2010 gjort betydelige endringer i sin forretningsstrategi for bedre å utnytte konseptets kommersielle potensial og den verdifulle patentporteføljen.  Siden implementering av den nye strategien har Selskapet gjort betydelige forretningsmessige framskritt mot større farmasøytiske selskaper. DiaGenic er godt posisjonert som en partner med større legemiddel- og billeddiagnostikkselskaper.

Den første materialisering fra legemiddelindustrien knyttet til DiaGenic som en leverandør av biomarkører for Alzheimers sykdom kom i desember gjennom en FoU avtale med Pfizer. Ved initialt å benytte seg av DiaGenic sine pågående studier, biobank og 1200 forhåndsselekterte gener fra tidligere hel-genomstudier, skal flere nye diagnostiske tester søkes utviklet. Målet er å identifisere genekspresjonsmønster i blod som er spesifikt for gruppen av pasienter med mild kognitiv svikt (MCI) som vil utvikle Alzheimers sykdom senere (m.a.o. en prodromal AD test), og ulike stadier av Alzheimers sykdom. Denne avtalen er den første i en potensiell modulær samarbeidsmodell som søker å utvikle og validere ny blodbasert diagnostikk for og supportere Pfizer sine behov innen utvikling av AD legemidler. Avtalen gir Pfizer rettigheter til å bruke DiaGenic sin genekspresjonsteknologi i interne FoU studier.

Selskapet har i fjerde kvartal gjennomført en vellykket rettet emisjon på NOK 70 millioner og en påfølgende reparasjonsemisjon, for aksjonærer som ikke deltok i den rettede emisjonen, på NOK 30 millioner. Langsiktig finansiering av selskapet er dermed sikret. Pålydende per aksje er NOK 0,05, og tegningskurs i emisjonene var NOK 0,50 per aksje.

Driftsinntekter for 4. kvartal 2010 utgjorde TNOK 1.078 sammenlignet med TNOK 125 i tilsvarende periode i 2009. Totalresultatet for 4. kvartal 2010 beløp seg til MNOK -9,9 sammenlignet med MNOK -11,2 i tilsvarende periode i 2009. Driftskostnader for 4. kvartal 2010 utgjorde MNOK 11,6 mot MNOK 11,4 i 4. kvartal 2009. Selskapets likvider utgjorde 31. desember 2010 MNOK 98,8.

Fremtidsutsikter:

  • Levere på biomarkør og “companion diagnostics” strategien med FoU og lisensavtaler innen CNS området rettet mot legemiddel og billeddiagnostikk industrien, med mål om ytterligere farma avtaler i 2011.
  • Sørge for en vellykket leveranse på Pfizer samarbeidet i 2011
  • Styrke og tilpasse organisasjonen til den nye farma strategien

For nærmere opplysninger henvises til vedlagte kvartalsrapport og presentasjon.

Kontaktperson:

Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: 47 95939918

E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende innen diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger på prinsippet om at sykdom et sted i kroppen på en karakteristisk måte påvirker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert på denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig påvising av brystkreft, BCtect®, samt ADtect® for Alzheimer's sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportefølje på sin teknologi. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester både til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert på Oslo Børs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker