Rapport for 4. kvartal 2011

Styret i DiaGenic har den 13. februar behandlet rapport for 4. kvartal 2011. Rapport og presentasjon følger vedlagt.
Hovedpunkter i rapporten i er:

MCItect®: Den første blodtesten for tidlig Alzheimers sykdom

DiaGenic leder utviklingen av blodbasert diagnostikk av tidlige former for Alzheimer. Testen MCItect® kan identifisere hvilke pasienter med minimal kognitiv svikt (MCI) som utvikler Alzheimers demens innen 2 år med en nøyaktighet på 74 %, noe som åpner for tidlig sykdomsintervensjon. US FDA pre IDE (Investigational Device Exempt) søknad for MCItect® planlagt etter verifikasjons og validerings studier. Denne dokumentasjonen kan også gi europeisk CE merking av MCItect®. Ved godkjenning, kan MCItect® brukes til å utvikle Companion Diagnostics. Søknad til FDA om PMA (Pre Market Approval) godkjennelse av MCItect® for regulær klinisk bruk, og dermed også som en støtte til økt Alzheimer legemiddel salg, gjøres etter en europeisk/amerikansk prospektiv studie.

Genekspresjonstest for 18F PET undersøkelse ved Alzheimers sykdom

DiaGenic fortsetter diskusjonene med verdens ledende billeddiagnostikk selskaper om å utvikle test som korrelerer med deteksjon av forekomster av amyloid avleiringer i hjernen ved bruk av PET (Positron Emisjons Tomografi). Diskusjonene går fremover. Kombinasjonen av billeddiagnostikk og blodbaserte tester kan bedre kvaliteten av Alzheimer behandlingen gjennom optimal bruk av PET billeddiagnostikk.  

Parkinsons sykdom: Forskningsfremskritt, presentasjon i Kina og interesse fra Farma

DiaGenic’s helgenom studie har identifisert gensignaturer som kan detektere Parkinsons sykdom, med forbedret treffsikkerhet i de viktige tidlige stadiene av sykdommen. Resultatene ble presentert ved «XIX World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders» i november 2011. Treffsikkerhet på 88 %, sensitivitet i denovo Parkinson har økt til 85%, fra tidligere kun 70% Dette gir et betydelig utvidet potensiale for klinisk bruk av testen. Det er vesentlig interesse fra farma for en biomarkører i de tidlige sykdomsstadiene til bruk i kliniske studier.

Økonomi

Driftsinntekter utgjorde MNOK 0,1 for 4. kvartal 2011 og MNOK 3,1 for året som helhet, sammenlignet med MNOK 1,1 for de tilsvarende periodene i 2010. Driftskostnader for 4. kvartal 2011 utgjorde MNOK 9,4 og MNOK 40,1 for året som helhet, mot MNOK 11,6 i 4. kvartal 2010 og MNOK 43,6 for tilsvarende perioder i 2010. Totalresultatet for 4. kvartal 2011 beløp seg til MNOK -8,7 og MNOK -34,8 for året som helhet sammenlignet med MNOK -9,9 og MNOK -41,8 i tilsvarende perioder i 2010. Selskapets likvider utgjorde MNOK 58,9 per 31. desember 2011.

Fremtidsutsikter:

  • Levere på Companion Diagnostics strategien, signere partneravtaler med legemiddelindustrien og bildediagnostikk selskaper innen CNS feltet.
  • Initiere nye samarbeid i USA for å utvide vår Alzheimer biobank og støtte utviklingen av en prodromal AD test.
  • DiaGenic’s nåværende strategi for markedsadgang til Alzheimer diagnostikk markedet i USA er gjennom en FDA PMA søknadsprosess. Dette innebærer gjennomføring og resultater av kalibrering, verifikasjons og validerings studier.

For nærmere opplysninger henvises til vedlagte kvartalsrapport og presentasjon.

Kontaktperson:

Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: 47 95939918

E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende innen diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger på prinsippet om at sykdom et sted i kroppen på en karakteristisk måte påvirker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert på denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig påvising av brystkreft, BCtect®, samt ADtect® for Alzheimer's sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportefølje på sin teknologi. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester både til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert på Oslo Børs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker