Viktig nytt USA patent til DiaGenic innenfor diagnose av brystkreft innvilget av US patent Office

DiaGenic’s første brystkreftpatent som dekker både genekspresjon og proteiner spesifikke for brystkreft diagnose i perifert blod

Innvilgning av et brystkreft diagnostikk patent som dekker både spesifikke gensignaturer og av proteiner som uttrykkes fra gensekvensene i perifert blod, har blitt innvilget til DiaGenic av US Patent Office. (Notice of Allowance of United States family 3 patent application 11/628,300)

“En svært viktig milepæl for kommersielle rettigheter med DiaGenic sin teknologi er nå etablert i USA innenfor brystkreft. Dette gir ytterligere verdi og bidrag til vår pågående dialog med partnere, sier Erik Christensen, CEO i DiaGenic.

Patent 11/628,300 US, er DiaGenic sitt første innvilgede brystkreft patent for USA og gir for første gang samtidig beskyttelse av mulige sykdomsproteiner som avleses fra gensignaturer. Dermed gir patentet også beskyttelse av fremtidig bruk av en rekke sykdomsrelaterte proteiner.

Selve patentet dekker en rad ulike gensekvenser og sykdomsproteiner fra disse sekvensene og muliggjør sykdomspåvisning enten ved gene ekspresjon eller protein basert teknologi

Kontaktperson:

Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: 47 95939918

E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende innen diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger på prinsippet om at sykdom et sted i kroppen på en karakteristisk måte påvirker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert på denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig påvising av brystkreft, BCtect®, samt ADtect® for Alzheimer's sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportefølje på sin teknologi. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester både til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert på Oslo Børs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner