Mobilen knytter oss sammen på 17. mai

Mobilen spiller en sentral rolle når familie og venner skal samles på 17. mai, for telefonen har blitt navet i våre sosiale liv. I en ny undersøkelse svarer 7 av 10 at en dag uten mobilen er vanskeligere enn en dag uten familie og venner.

På spørsmålet om hva det ville være vanskeligst å klare seg uten en dag, svarer 70 prosent av de spurte mobilen. Kun 12 prosent svarer familie og venner på det samme spørsmålet, i følge undersøkelsen gjort av NetCom.

- På 17. mai spiller mobilen en viktig rolle når vi samler familie og venner, og deler opplevelser på sosiale medier. Mobilen og internett har blitt nøkkelen til å holde kontakten med omverdenen. Når så mange svarer at de ikke klarer seg en dag uten mobilen, er det et signal om at mobilen hjelper oss med å administrere livene våre, sier Karl Fredrik Lund, direktør for privatmarkedet i NetCom.

Utilpass uten mobil
NetCom-undersøkelsen viser at folk med smarttelefon fort blir urolige og utilpasse uten mobilen. 22 prosent svarer at de klarer seg uten mobilen i mindre enn én time, mens halvparten klarer seg uten i 1-4 timer.

Deltakerne i trendpanelet sier dessuten at de blir urolige og utilpasse når de ikke har tilgang på internett. 34 prosent av de spurte klarer seg i 1-4 timer uten internettilgang, mens 15 prosent klarer seg i mindre enn en time.

- Smarttelefonen har snudd opp ned på våre internettvaner. I dag har vi alltid med oss internett på smarttelefonen, uavhengig av tid og sted. Med gode surfehastigheter og smartabonnementer tilpasset dagens mobilbruk, tror vi mobilvanene til norske forbrukere vil endre seg ytterligere, sier Lund.

Undersøkelsen er gjennomført i NetCom Trends: http://trends.teliasonera.com/netcom/
Tidsperiode for undersøkelsen: 23. april til 7. mai 2013
Antall respondenter: 844 personer


Kontaktperson i NetCom
Charlotte N. Erikstad, kommunikasjonsrådgiver
Mob.: 92 82 33 68
E-post: charlotte.erikstad@netcom-gsm.no

Tags:

Om oss

NetCom er norges nest største mobiloperatør, og tilbyr mobile kommunikasjonsløsninger. Selskapet eies av det svenskfinske konsernet TeliaSonera, som er Nordens og Baltikums ledende kommunikasjonsselskapNetCom har hatt en sterk og jevn vekst siden det brøt telemonopolet i 1993, og hadde i 2007 en omsetning på over 7.5 milliarder kroner, og et overskudd før skatt på over 2 milliarder kroner. NetCom hadde mer enn 1.2 millioner kunder per 31.12.2007. NetCom er et heleid datterselskap av TeliaSonera AB. NetCom har over 98 prosent dekning der folk bor og ferdes. Kundesenteret er bemannet 24 timer i døgnet syv dager i uken, året rundt.Hovedkontoret ligger i Oslo med avdelingskontorer i Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Tønsberg. NetCom har totalt 650 ansatte.