TeliaSonera kjøper Tele2 Norge

NetComs morselskap TeliaSonera kjøper Tele2 Norge for 5,1 milliarder svenske kroner. Samtidig garanterer selskapet 4G-dekning til 98 prosent av den norske befolkningen innen utgangen av 2016, to år før sine forpliktelser.

Med oppkjøpet øker TeliaSoneras norske markedsandel fra 23 til rundt 40 prosent og antall mobilkunder fra 1,6 til 2,7 millioner.

-       Størrelse er viktig i mobilmarkedet. Et sterkere og mer konkurransedyktig NetCom er bra for norske bedrifter og forbrukere. Flere kunder vil gjøre at vi kan øke våre investeringer og konkurrere på like vilkår med markedslederen, som fortsatt dominerer med en markedsandel på over 50 prosent. Så godt som alle i Norge vil få høyhastighets mobilt internett i 2016 og det vil bidra til verdiskapning og vekst, ikke minst i distrikts-Norge, sier August Baumann, administrerende direktør i NetCom.

Baumann garanterer at mangfoldet vil bestå og er trygg på at oppkjøpet er bra for norske forbrukere.

-       Vi skal sørge for at kundene kan velge mellom ulike merkevarer med ulik profil, som i dag. Forskjellen er at markedslederen får sterkere konkurranse, noe som vi tror er bra for forbrukerne og hele det norske samfunnet. Stordriftsfordelene som vi nå oppnår skal komme kundene til gode ved at 98 prosent av den norske befolkningen vil ha tilgang til et robust 4G-nett i verdensklasse i løpet av 2016, sier Baumann.

Per i dag har 3,2 millioner nordmenn tilgang til NetComs 4G-nett.

Oppkjøpet forutsetter godkjenning av norske konkurransemyndigheter. Det forventes en avklaring senest innen første kvartal 2015.

Kontaktperson i NetCom

Severin Roald ― kommunikasjonsdirektør

E-post severin.roald@teliasonera.com ― tlf 920 30 033