1 milliard kortbetalinger

I dag passerer vi for første gang 1 milliard kortbetalinger i løpet av et år i Norge. Det sier informasjonssjef Sigbjørn Larsen i BBS. –Mandag 21.desember er en merkedag for BBS, som forteller om utviklingen i nordmenns betalingsvaner.

Mandag 21. desember 2009 er en merkedag i den 37 år lange historien til BBS. For første gang passerer vi 1 milliard kortbetalinger i løpet av et år. Det betyr at BBS har registrert transaksjoner til en samlet verdi av 393 milliarder kroner. Det betyr at vi i løpet av 2009 har autorisert mer enn 1 milliard transaksjoner fra betalingsterminaler knyttet til BBS.Til sammenligning oppnådde vi i 2008 totalt 940 millioner betalinger med kort i Norge. Vi vil i løpet av desember også passere to andre milepæler: For det første vil vi passere mer enn 5,5 millioner korttransaksjoner på en dag, og for det andre vil vi passere over 100 millioner korttransaksjoner i løpet av 1 måned. - Nordmenn ligger i verdenstoppen med å ta i bruk moderne betalingstjenester. Kortbetalinger har stadig tatt markedsandeler på bekostning av kontanter, sier Sigbjørn Larsen. Nå kommer også elektroniske betalingstjenester som eFaktura og Netaxept for fullt. Vi ser også at stadig flere eldre mennesker tar i bruk disse betalingsløsningene.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.