BBS kjøper Netaxept

BBS kjøper e-handelsselskapet Netaxept fra DnB NOR. I tillegg inngår partene en femårig samarbeidsavtale som innebærer at DnB NOR vil distribuere produkter og tjenester innen e-handel fra BBS.

- Kjøpet er et ledd i BBS´ strategi for å bli en ledende tilbyder av brukerstedsløsninger i Norden. Vi ønsker å posisjonere oss som en attraktiv samarbeidspartner overfor varehandelen i Norden, sier administrerende direktør i BBS, Ola Forberg.

Kjøpet er en videreføring av den nordiske satsingen innenfor området og medfører at merkevaren Netaxept vil bli opprettholdt. Med denne transaksjonen blir BBS en sterk utfordrer i det nordiske e-handelsmarkedet.

Fremtidig konkurransekraft
Det pågår for tiden strukturendringer innenfor det europeiske markedet for betalingstjenester. Økte volumer og stordriftsfordeler for drift og utvikling vil være vesentlige forutsetninger for fremtidig konkurransekraft, og DnB NOR mener salget av Netaxept gir selskapet de beste utviklingsmulighetene og grunnlag for ytterligere ekspansjon.

- Vi har lagt vekt på potensielle synergieffekter og muligheter for videreutvikling av selskapet ved valg av kjøper. BBS er allerede DnB NORs samarbeidspartner når det gjelder salg og distribusjon av fysiske betalingsterminaler. Distribusjonsavtalen innebærer at DnB NOR blir distributør av Netaxept-produkter og at løsninger fra Netaxept blir integrert i DnB NORs nettbanker. Dette vil bidra til et bedre tilbud både for bankens og BBS´ kunder, sier administrerende direktør i Netaxept, Hans Petter Evensen.

Netaxept er Norges største tilrettelegger av betalings-, finansierings- og leveringsløsninger for nettbutikker. Britt Løkkheim fra Netaxept er ansatt i BBS som forretningsansvarlig for Netaxept og erstatter administrerende direktør Hans Petter Evensen, som fortsetter i
DnB NOR-konsernet.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Dokumenter og linker