BBS kjøper Sagem Denmark A/S og Sagem Manison Finland

BBS kjøper Sagem Denmark A/S og Sagem Manison Finland fra Ingenico Group. BBS styrker sin posisjon i det nordiske terminalmarkedet gjennom tilførsel av 150 kompetente medarbeidere og en stor kundemasse i hele Norden.

Etter oppkjøpet vil BBS være lokalt tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland og realiserer ambisjonen om å bli den ledende tilbyderen av brukerstedsløsninger i Norden. BBS har nå posisjonert seg som en ledende tilbyder og samarbeidspartner overfor varehandelen og finansaktører i Norden. -En av våre ambisjoner er å bli den ledende terminalleverandør i det Nordiske markedet. Oppkjøpet av Sagem Denmark og datterselskapet Sagem Manison Finland gjør at denne ambisjonen nå vil realiseres, sier Ola Forberg, administrerende direktør i BBS. Vi er i dag den eneste aktøren som tilfredsstiller varehandelens behov om å levere enhetlige løsninger på tvers av de nordiske landene. Gjennom dette oppkjøpet vil denne posisjonen forsterkes ytterligere fortsetter Forberg. Philippe Lazare, administrerende direktør i Ingenico uttaler - Vi er meget fornøyd med BBS sin overtagelse av Sagem Danmark og Manison Finland og det strategiske partnerskapet for distribusjon av terminaler i Norden. Dette er en flott mulighet til å forsterke vår kommersielle posisjon i denne regionen takket være BBS sin sterke posisjon i disse landene. Sagem Denmark har allerede en sterk posisjon i det danske markedet og har siden 1984 produsert og solgt de terminaltypene som er mest anvendt i Danmark. Kundeporteføljen består av flere nordiske kjeder og passer godt inn i forhold til den virksomheten BBS allerede har i det danske markedet. Sagem Denmark A/S har i tillegg en meget sterk global posisjon som en tilbyder av betalings– og sikkerhetsløsninger til bruk i minibanker og ubetjente automatløsninger. - Dette er en nytt forretningsområde for BBS, som vi sammen med de ansatte i Danmark ønsker å videreutvikle. Vi mener dette kan bli en sterk enhet med gode muligheter i det globale markedet, uttaler Forberg. - Jeg tror at alliansen med BBS vil bidra til økt verdiskapning for både Sagem Denmark og våre kunder gjennom å samarbeide med en ledende aktør i det nordiske markedet. Samtidig gir det oss en mulighet til ytterligere å utvide den internasjonale virksomhet innenfor betalings- og sikkerhetsløsninger, sier Kaj Christiansen, administrerende direktør i Sagem Denmark. Sagem Manison er et selskap i sterk vekst og har i løpet av de siste årene blitt en betydelig aktør i det finske markedet. - Vi har flere kunder i dag som etterspør nordiske løsninger tilpasset det finske markedet. Sagem Manison sine løsninger vil dekke dette behovet, bidra til at vi har lokal tilstedeværelse i Finland og komplimentere vår nordiske satsning sier Forberg. -Dette oppkjøpet skaper et reell nordisk alternativ i markedet og gir oss mulighet til å tilby nye løsninger og nye muligheter for våre kunder, uttaler Päivö Eerola, administrerende direktør i Sagem Manison Finland. Foruten virksomhetene i Danmark og Finland har Sagem Denmark et salgskontor i Sverige som vil bidra til styrke BBS sin posisjon i det svenske markedet. Overtakelsen betinger godkjennelse fra Kredittilsynet, og er planlagt gjennomført så snart nødvendig godkjenning foreligger.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Dokumenter og linker