BBS kjøper virksomheten til grafisk bedrift

BBS kjøper virksomheten til Oskar Randsborg AS og Randsborg Digital AS. Kjøpet gjennomføres for å styrke BBS sitt satsingsområde innenfor fakturahåndtering.

Ola Forberg, administrerende direktør i BBS og Torbjørn Randsborg, styreleder hos Randsborg har signert en avtale som innebærer at BBS overtar all virksomhet, kunder og ansatte i 3. generasjonsbedriften Randsborg.

Familiebedriften Randsborg ble etablert i 1947 og driver i dag trykkeri- og printvirksomhet. Selskapet omsetter i 2008 for ca. MNOK 30. Det er 16 ansatte i selskapet som BBS overtar ansvaret for.

- BBS har foretatt dette oppkjøpet for å styrke kompetansen og sikre videre vekst innenfor området meldingsdistribusjon. Den virksomheten Randsborg driver i dag passer godt sammen med BBS sin eksisterende virksomhet. Innenfor området fakturahåndtering vil dette være et godt supplement for konsernets virksomhet, sier administrerende direktør Ola Forberg i BBS.

Avtalen omfatter kjøp av maskiner og utstyr og overdragelse av kundeporteføljen, samt leie av produksjonslokaler på Kolbotn hvor Randsborg residerer i dag.

Overtakelsen betinger godkjennelse fra offentlige myndigheter, og er planlagt gjennomført så snart nødvendige godkjenninger foreligger.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Dokumenter og linker