BBS leverer PKI-løsning til StatoilHydro

BBS har inngått en kontrakt med StatoilHydro om leveranse og drift av PKI-løsning (Public Key Infrastruktur) for konsernet. StatoilHydro har over 29 000 ansatte i 40 land.

Løsningen blir etablert og driftet i henhold til EU-direktivet for kvalifiserte sertifikater og norsk lovgivning for elektronisk signatur. PKI-løsningen muliggjør for sikker autentisering til bruk i forbindelse med både fysisk og logisk tilgangskontroll i StatoilHydro sine applikasjoner i hele konsernet.

- Bruken av elektronisk kommunikasjon krever sterke sikkerhetsløsninger for å beskytte konfidensiell informasjon mellom involverte parter, sier Eirik Time, Chief Information Security Officer (CISO) hos StatoilHydro. - Hos en respektert global organisasjon som StatoilHydro kan konsekvensene bli store, både i form av et svekket omdømme og direkte tap ved et eventuelt sikkerhetsbrudd, fortsetter Time. - Vår PKI-løsning er robust, både med tanke på sikkerhet og nytteverdi. Drift av PKI krever effektiv separasjon av roller og ansvar. I tillegg ønsker vi en kostnadseffektiv drift. StatoilHydro har derfor valgt BBS som driftsleverandør av vår PKI løsning. Vi ser frem til et langsiktig samarbeid, avslutter Time.

- Vi har gjort store investeringer i oppbygging av en av Europas ledene PKI miljøer, og ser frem til et langsiktig samarbeid med StatoilHydro, sier Mette Kamsvåg Grimstad, Direktør for Salg/Forretningsutvikling i BBS. - PKI-løsninger fra BBS muliggjør tilleggstjenester, som en global valideringsløsning, signeringsløsning og langtidsarkiv. Disse løsningene kan være relevant for StatoilHydro i deres fremtidige digitale initiativer. - Denne avtalen representerer nok en milepæl for BBS som en ledende leverandør av ID-tjenester i Norden, uttaler Grimstad.

Prosjektet er allerede etablert og vil ha en pilotstart i mars 2009.

Fakta:
PKI (Public Key Infrastruktur) er en teknologi for utstedelse, administrasjon og bruk av digitalt sertifikat over datanett. Anvendelsesområder for PKI er legitimering av en person eller organisasjon, signering av elektroniske dokumenter, samt å kunne oppdage at dokumentet er endret i ettertid. Systemet muliggjør også fysisk adgangskontroll.

Dokumenter og linker