BBS leverer PKI-løsning til StatoilHydro

BBS har inngått en kontrakt med StatoilHydro om leveranse og drift av PKI-løsning (Public Key Infrastruktur) for konsernet. StatoilHydro har over 29 000 ansatte i 40 land.

Løsningen blir etablert og driftet i henhold til EU-direktivet for kvalifiserte sertifikater og norsk lovgivning for elektronisk signatur. PKI-løsningen muliggjør for sikker autentisering til bruk i forbindelse med både fysisk og logisk tilgangskontroll i StatoilHydro sine applikasjoner i hele konsernet.

- Bruken av elektronisk kommunikasjon krever sterke sikkerhetsløsninger for å beskytte konfidensiell informasjon mellom involverte parter, sier Eirik Time, Chief Information Security Officer (CISO) hos StatoilHydro. - Hos en respektert global organisasjon som StatoilHydro kan konsekvensene bli store, både i form av et svekket omdømme og direkte tap ved et eventuelt sikkerhetsbrudd, fortsetter Time. - Vår PKI-løsning er robust, både med tanke på sikkerhet og nytteverdi. Drift av PKI krever effektiv separasjon av roller og ansvar. I tillegg ønsker vi en kostnadseffektiv drift. StatoilHydro har derfor valgt BBS som driftsleverandør av vår PKI løsning. Vi ser frem til et langsiktig samarbeid, avslutter Time.

- Vi har gjort store investeringer i oppbygging av en av Europas ledene PKI miljøer, og ser frem til et langsiktig samarbeid med StatoilHydro, sier Mette Kamsvåg Grimstad, Direktør for Salg/Forretningsutvikling i BBS. - PKI-løsninger fra BBS muliggjør tilleggstjenester, som en global valideringsløsning, signeringsløsning og langtidsarkiv. Disse løsningene kan være relevant for StatoilHydro i deres fremtidige digitale initiativer. - Denne avtalen representerer nok en milepæl for BBS som en ledende leverandør av ID-tjenester i Norden, uttaler Grimstad.

Prosjektet er allerede etablert og vil ha en pilotstart i mars 2009.

Fakta:
PKI (Public Key Infrastruktur) er en teknologi for utstedelse, administrasjon og bruk av digitalt sertifikat over datanett. Anvendelsesområder for PKI er legitimering av en person eller organisasjon, signering av elektroniske dokumenter, samt å kunne oppdage at dokumentet er endret i ettertid. Systemet muliggjør også fysisk adgangskontroll.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Dokumenter og linker