BBS med ny løsning for elektronisk dokumenthåndtering

I mai går BBS i produksjon med ”multidokument”. Løsningen er designet spesielt med tanke på banker og næringsliv som skal håndtere mange dokumenter som skal signeres elektronisk.

Tidligere har BBS lansert elektroniske løsninger for multi-ID og multi-signering. Det vil si elektroniske løsninger som kan håndtere flere elektroniske IDer og flere signerende parter, samtidig eller hver for seg. Nå kommer multidokument der den elektroniske løsningen kan håndtere flere dokumenter samtidig eller hver for seg.

- Med denne løsningen blir det mulig å håndtere et sett av ulike dokumenter, forskjellige personer med ulike elektroniske IDer som skal signere dokumentene i en gitt eller vilkårlig rekkefølge, sier forretningsansvarlig hos BBS, Sondre Mjøen.

Multidokumentløsningen er utviklet i samarbeid med DnB NOR som allerede er i gang med å implementere multidokument. Løsningene er spesielt myntet på banker og andre virksomheter som skal håndtere mange elektroniske dokumenter samtidig som for eksempel lånesøknader i forbindelse med kjøp og salg av hus, der kausjonserklæring, pantedokument etc. skal signeres og håndteres av flere forskjellige aktører i en gitt rekkefølge for å være gyldig.

- Med løsningen fra BBS vil slike saker kunne bli håndtert langt mer effektivt og kostnadsbesparende for de involverte parter, sier Mjøen.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Dokumenter og linker