Denne helgen handlet vi med kort for 4,8 milliarder kroner

Bare i løpet av helgen ble det gjennomført 10,8 millioner kortkjøp. Kortene ble brukt for nesten 4,8 milliarder kroner.

Fredag 12. desember behandlet BBS rett over 4,5 millioner kortbetalinger. Allerede før klokken 11:00 ble det gjennomført over 100 kortkjøp i sekundet, men i de mest hektiske periodene ble det gjennomført rundt 200 kortbetalinger i sekundet. Totalt ble kortene brukt for nesten 2,1 milliarder på fredag.

Kun en gang tidligere har BBS registrert så mange kortkjøp som denne fredagen. Rekorden er fra fredag 21. desember i fjor, hvor BBS behandlet over 4,7 millioner kortkjøp.

Lørdag var det i perioder hektisk julehandel
- Alle tegn tyder på at det var mange som var ute og handlet på lørdag, sier kommunikasjonsdirektør i BBS, Stein-Arne Tjore. I tidsrommet fra kl 1400-1500 var det kun korte perioder vi behandlet under 200 kortkjøp per sekund. Det vil med andre ord si, at det bare mellom kl 14-15 på lørdag ble gjennomført omtrent 720.000 kortbetalinger, fortsetter Tjore

Når det handles med kort 200 ganger i sekundet, tilsvarer dette en pengestrøm på omtrent 80.000 kroner i sekundet.

Handelen med kort vokste med 5,6 prosent
Sammenlignet med tilsvarende helg i fjor er dette en vekst på 5,6 prosent i forhold til antall kortkjøp, og en vekst på 3,1 prosent i forhold til omsetningen med kort.

Hittil i desember er det gjennomført 42,8 millioner kortkjøp til en verdi av 17,9 milliarder. Dette er en vekst i antall kortbetalinger på 7,8 prosent og en omsetningsvekst for kort på 3,6 prosent sammenlignet med de første fjorten dagene i desember i fjor.

Tags:

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Dokumenter og linker