DnB NOR og BBS samler Norden for Varner-Gruppen

Varner-Gruppen ville ha èn felles nordisk løsning. – Valget falt på DnB NOR og BBS fordi de kunne tilby oss en løsning som tilfredsstilte våre krav, sier IT-direktør Øyvind Bustnes i Varner-Gruppen.

- Vi leverer en felles terminalløsning i fire nordiske land, sier Kjell Vigdal i DnB NOR og Morten Jensen i BBS.

De har fulgt Varnerprosessen helt siden anbudskonkurransen ble utlyst, og fram til de første terminalene ble satt i pilotproduksjon i Norge og Sverige i sommer. Utover vinteren rulles tilsvarende terminaler videre ut i Norge og Sverige, og til neste år følger Danmark og Finland.

Varner-Gruppen som blant annet omfatter Dressmann, Cubus, Carlings, BIK BOK, Vivikes og flere andre profilerte kjedebutikker for klær, er etablert i ni land. I anbudsinnbydelsen la Varner-Gruppen vekt på at de ønsket èn avtalepart, og èn Nordisk løsning innefor betalingsterminaler med tilhørende tjenester for innsamling og innløsning av korttransaksjoner.

On site service i løpet av fire timer
For oss var det også et poeng at DnB NOR i samarbeid med BBS vil kunne tilby en terminalservice ”on site” i flere land, sier Bustnes. Det betyr at om våre terminaler måtte trenge en fysisk utskiftning eller tilstedeværelse av profesjonelt personell, vil dette håndteres av BBS avslutter Bustnes.

1300 terminaler
Varner har 1300 terminaler i om lag 1100 butikker i Norden. – For oss betyr dette at vi innfrir vår strategi om å være den ledende terminal- og tjenesteleverandøren innenfor betalings- og informasjonsformidling i Norden, sier Salgssjef Morten Jensen i BBS. Vi er den eneste leverandøren på det nordiske markedet som kan tilby en slik løsning i dag, og vi har sterk tro på at andre kunder vil komme til å følge Varners eksempel med å velge BBS fremover, sier Jensen.

Tags:

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Dokumenter og linker