Forventer ny rekord i bruk av kort i dag

BBS forventer at den gamle kortrekorden på 4,7 millioner transaksjoner ryker i dag. Det er ventet fullt trøkk av julehandlene nordmenn fra i ettermiddag og frem til julaften.

- Mye tyder på at det norske folk i dag vil sette ny rekord i antall korttransaksjoner. Det ser ut til å bli en hektisk handlehelg, og i løpet av helgen forventer BBS rundt 11 millioner kjøp med kort, sier kommunikasjonsdirektør i BBS, Stein-Arne Tjore.

I ettermiddag starter årets siste store kjøpehelg, og BBS venter kraftig økning i handelen fra allerede klokken 1500 i ettermiddag. Lørdag vil nordmenn sannsynligvis handle for godt over 2 milliarder kroner.

- Vi vil få meget hektiske handletimer fredag ettermiddag og lørdag fra ca klokken 12 og utover, vi råder folk til å forberede seg på begrenset fremkommelighet og kødannelse, sier Tjore.

Lørdag ventes noe roligere handleforhold frem til midt på dagen. Fra klokken 12.00 til 16.00 vil transaksjonsvolumene øke voldsomt i det som kommer til å bli noen av årets mest intense handletimer. Det er primært julegaver som vil bli handlet i helgen mens de siste matinnkjøpene venter nok mange med til mandag og tirsdag, sier Tjore.

- Det norske folk vil handle med kort for i overkant av 5 milliarder kroner i tidsrommet fredag til og med søndag. Vi anbefaler å handle før kl 1600 på fredag eller tidlig lørdag, gjerne før 12, dersom man vil unngå de lengste køene, trengsel og vanskelig fremkomst, sier Tjore.

Menn kommer hvert år seint i gang med julehandelen og vil prege bybildet på mandag og tirsdag. Andelen menn som gleder seg til julehandelen er ikke høyere enn 21 prosent, og mange venter til det siste med å foreta innkjøpene.

- Tips til stressede mannfolk er å planlegge handleruten, legge opp en effektiv løype og starte tidlig lørdag. Spar på kreftene, ta pauser og vend i tide. Det er ingen skam å ikke handle alt samtidig, sier Tjore.

Hittil i desember har kortbruken økt med 10 prosent, og BBS forventer rekordmessige 935 millioner kortkjøp i 2008.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Dokumenter og linker