Forventer ny rekord i kortbruken denne julen

Nordmenn vil igjen sette nye rekorder i kortbruk før jul, viser statistikk fra BBS. Hittil i år har kortbruken økt med 12 prosent. BBS forventer en ny årsrekord på 850 millioner korttransaksjoner.

Julehandelen er i gang og nordmenn vil trekke kortene som aldri før denne jula. Det ligger an til en ny årsrekord i antall korttransaksjoner på omlag 850 millioner i 2007. Hittil i år har BBS registrert en økning på 12 prosent i antall kjøp med kort.

- Kortene brukes stadig hyppigere mens kontantene får ligge i ro. Det blir stadig flere steder som tilbyr betaling med kort, og brukerundersøkelser viser at nordmenn anser kort som tryggere, mer praktiske og enklere enn kontanter, sier kommunikasjonsdirektør Stein-Arne Tjore i BBS.

Nesten ni av ti kjøp med kort i Norge skjer med bankkort, eller såkalte debetkort. Det handles altså med penger en har, og ikke på kreditt. Det handles faktisk ikke så mye på kreditt i jula.

- Desember er den måneden kortene trekkes oftest. Vi regner med at nordmenn vil bruke kortene i underkant av 90 millioner ganger i løpet av måneden, sier Tjore.

I fjor var fredag 22. desember den ”varmeste” handledagen, og kortene ble trukket i alt 4,4 millioner ganger. Den dagen alene ble det korthandlet for 2,3 milliarder kroner. I år forventer BBS at handletoppen vil inntreffe fredag 21. desember.

Systemene hos BBS som håndterer korttransaksjonene oppgraderes kontinuerlig for å ta unna for den økte trafikken. For hver eneste transaksjon sjekkes kortets status, PIN-kode (gjelder bankkort) og hvorvidt det er dekning på konto. 105.000 kortterminaler er nå tilknyttet betalingssystemet.

Gjennomsnittlig handlebeløp med kort er på 400 kroner. Per 1. november hadde nordmenn korthandlet for 282 milliarder kroner. BBS forventer at det vil bli handlet for 40 milliarder kroner med kort i løpet av desember måned.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Dokumenter og linker