Julehandelen godt i gang, kortbruken opp 10 prosent fra i fjor

Tall fra BBS viser at julehandelen for alvor er i gang. I løpet av den første uka i desember trakk nordmenn kortene 22 millioner ganger med en omsetning 9 milliarder kroner. Samtidig viser ferske novembertall at kortbruken nå har økt 10 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Vi har nettopp lagt bak oss den første delen av desember i år, og tradisjon tro er julehandelen kommet godt i gang. Nordmenn trakk kortene totalt 9 millioner ganger sist helg. – Vi ser at julehandelen er i gang som forventet. Den første desemberhelgen er alltid en viktig milepæl i julehandelen og det skjer ofte et taktskifte nettopp rundt første helgen i desember, sier kommunikasjonsdirektør Stein-Arne Tjore i BBS. Bankkortene står for det meste av korthandelen. Så langt i 2009 er over 94 prosent av kortkjøpene gjennomført med bankkort. – Denne prosentandelen har vært tilnærmet lik de siste årene og vi ser kun små forskjeller fra måned til måned. Nordmenn bruker i all hovedsak penger de har på konto når det handles til jul, sier Tjore. Nordmenns kortbruk har økt med rundt 10 prosent hvert år, og det har lenge vært et spørsmål når den prosentuelle veksten ville avta. Hittil i år har kortveksten vært på 7,2 prosent. Ved utgangen av november var det handlet med 355,2 milliarder kroner på kortene. Omsetningsveksten hittil i år er på 5,6 prosent. Til sammenligning var omsetningsveksten 7,7 prosent etter de elleve første månedene i 2008. – Det er flere faktorer som spiller inn her, men når kortomsetningsveksten øker mindre enn antall kortkjøp kan dette tyde på mer forsiktig pengebruk. Men det er også mange som bruker kortene til stadig lavere kjøpsbeløp, noe som trekker gjennomsnittsbeløpet ned. Sammenlignet med 2008 har gjennomsnittsbeløpet gått ned 6 kroner og ligger ved utgangen av november på omtrent 392 kroner, sier Tjore.

Tags:

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Dokumenter og linker