Kortbruken øker  - 9 prosent vekst hittil i år

(Oslo,  november 2010) Tall fra Nets  viser at betalingskortene brukes i stadig økende grad. Ved utgangen av oktober hadde Nets registrert rett over 900 millioner kortkjøp i Norge. Dette tilsvarer en vekst på 9 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

– Vi regner med å runde én milliard kortkjøp tidlig i desember dersom veksten fortsetter, noe det er all grunn til å tro, sier informasjonssjef i Nets Sigbjørn Larsen. 

Til nå i 2010 har vi korthandlet for 349 milliarder kroner, hvilket representerer en økning på 8,6 prosent fra året før. 

Bankkortene står fortsatt for det meste av korthandelen. Så langt i 2010 er omtrent 94 prosent av kortkjøpene gjennomført med bankkort. 

- Folk bruker i all hovedsak penger de har på konto, prosentandelen som bruker kredittkort har vært stabil på rundt 6 prosent i år, sier Larsen. 

Noe av veksten skyldes at vi i økende grad også bruker kort til småkjøp. Gjennomsnittsbeløpet for kortkjøp har etter årets 10 første måneder gått ned med 5 kroner sammenlignet med 2009. 

Handler ikke julen på kreditt
Ikke overraskende kommer de fleste også i år til å bruke betalingskortene flittig i julehandelen  En undersøkelse gjennomført for Nets  viser at 8 av 10 kommer til å handle alle eller flesteparten av gavene med kort. 

– I år som i fjor kommer nordmenn hovedsakelig til å betale julegavene med penger de har. Kun fem prosent sier de vil foreta de fleste juleinnkjøpene med kredittkort, uttaler Larsen. 

– Denne andelen har vært veldig stabil i alle de årene vi har foretatt disse undersøkelsene. Det folk sier i undersøkelsen stemmer også godt overens med de reelle transaksjonene. 

Ved ytterligere spørsmål; 

Kontakt: 

Sigbjørn Larsen,
Informasjonssjef, Nets
slars@nets.eu
Mobil: 97624678

Tags:

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Dokumenter og linker