Kundeforhold med finansforetakene kan opprettes elektronisk

Myndighetene åpner nå for at kundeforhold med finansforetak kan opprettes elektronisk. – Dette har finansbransjen ventet på lenge og vi har de nødvendige verktøyene for at virksomhetene kan komme raskt i gang, sier forretningsansvarlig Sondre Mjøen i BBS.

For deg som ønsker å opprette et nytt kundeforhold til et finansforetak blir det nå mulig å gjøre hele prosessen elektronisk. Søknad om lån, opprettelse av kredittkortavtaler, opprettelse av ny bankkonto og andre typer kundeforhold med finansforetak der penger er involvert kan nå skje langt enklere og raskere enn før. Gjennom den nye Hvitvaskingsforskriften åpner myndighetene for at slike kundeforhold nå kan opprettes elektronisk. Myndighetene har satt krav til at elektronisk identifisering må være på et sikkerhetsnivå som er definert som ”person høyt”. Det betyr at slik elektronisk identifisering kan skje ved hjelp av BankID og Buypass.

- Finansforetakene kan dermed gjøre seg bruk av verktøyene fra BBS når det gjelder Trust-ident for elektronisk identifisering og vår løsning for elektronisk signering, opplyser Mjøen. Dette vil i vesentlig grad kunne forenkle virksomhetenes oppgaver og føre til bedre service overfor kundene, sier Mjøen.

Tidligere var kravet til identifikasjon for å opprette et nytt kundeforhold i et finansforetak knyttet til pass som legitimasjon. Med denne endringen i lovverket kan altså både identifikasjon og signering skje elektronisk.

- Dette vil både lette behandlingsoppgavene for finansforetakene og føre til at kundene kan få opprettet et slikt kundeforhold langt enklere og raskere enn før, sier Mjøen. Med verktøyene fra BBS kan virksomheter og kunder ved hjelp av elektronisk kundebehandling og effektuering av kundeforholdet gjennomføre hele denne operasjonen elektronisk. Vi kan for eksempel se for oss at en søknad om lån som tidligere tok flere dager nå kan gjennomføres online med penger tilgjengelig på konto i løpet av minutter, dersom kunden kvalifiserer til å opprette et slikt kundeforhold, sier Mjøen.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Dokumenter og linker