Nordmenn kjøper feriereiser for 2,4 mrd på nett

Nordmenn handler på nett som aldri før. Bare i løpet av januar måned kjøpte nordmenn feriereiser på nett for over 2,4 milliarder kroner. Det viser tall fra en ny undersøkelse om elektronisk handel utført av TNS Gallup på oppdrag fra BBS. – Vi handler mer på nett og økningen er størst blant de eldre, sier kommunikasjonsdirektør Sigbjørn Larsen i BBS. Feriereiser og tjenestereiser er de store vinnerne blant varer og tjenester som selges på nettet, og kort tar stadig større markedsandeler av betalingsmåten.

Undersøkelsen viser også at 65 prosent av den norske befolkningen med tilgang på internett har handlet på nett i januar. Det er en økning på 5 prosentpoeng i forhold til samme periode i fjor. Størst økning blant de som handlet på nett i januar finner vi i Trøndelag og Nord Norge med en økning på 10 prosentpoeng. Økningen i netthandel er størst i aldersgruppen 60+. Det er 16 prosentpoeng flere i denne aldersgruppen som har handlet på nett i januar i fjor sammenlignet med samme tid i fjor. Undersøkelsen viser at nordmenn handlet fritidsreiser på nett i januar 2010 for til sammen over 2,4 milliarder kroner. Tjenestereiser, bøker, film og musikk og elektriske artikler er ellers blant de varer og tjenester som representerer de største bransjene i netthandelen. - Vi ser også at kort tar stadig større markedsandeler av betalingsmåten, sier kommunikasjonsdirektør Sigbjørn Larsen. Av alle handler utført på nett i januar ble 77 prosent av betalingene utført med kort. Det er en økning på 7 prosentpoeng i forhold til samme tid i fjor. Totalt sett er det små forskjeller med hensyn til antall kvinner og menn som handler på nett, men store forskjeller i hva de handler. Mens kvinner kjøper flere bøker, klær og hudpleieprodukter så kjøper menn mest elektriske varer, datautstyr, musikk og film. For ytterligere informasjon, kontakt: Sigbjørn Larsen, kommunikasjonsdirektør i BBS. Tlf. 22 89 86 33 / 97 62 46 78

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Dokumenter og linker