Ny nordisk betalingsgigant en realitet

I dag presenteres det nye konsernet Nets, som er et resultat av fusjonen mellom norske Nordito AS, morselskapet for BBS og Teller, og holdingselskapet bak danske PBS. Dermed er fusjonen av tre førende nordiske virksomheter innenfor betalingskort, betalingsløsninger og informasjonsutveksling i et felles konsern, med samme identitet, en realitet.

Visjonen for Nets er å bli en førende nordeuropeisk leverandør av betalings-, kort- og informasjonsløsninger. Fusjonen befester det nye konsernets posisjon som den førende aktør i Norden, noe som er et ideelt utgangspunkt for å skape ytterligere vekst – først i Norden og siden i Nord-Europa.

Adm. direktør i Nets, Rune Fjeldstad, sier: “Vi kan i dag med stolthet presentere en ny felles virksomhet, Nets, som med Norden som hjemmemarked vil orientere seg mot Nord-Europa for å skape ytterligere vekst. At vi nå er sammen, fremfor hver for oss, gjør oss til en enda mer attraktiv og konkurransedyktig leverandør og samarbeidspartner innenfor betalingstjenester.”

”Internasjonale virksomheter etterspør én leverandør som kan håndtere betalinger på alle de markeder de opererer. Vår sterke posisjon i Norge og Danmark vil vi verne om, samtidig med at fusjonen vil gi mulighet til å få en styrket markedsposisjon først og fremst i Sverige”, sier Rune Fjeldstad.

Ved etableringen av Nets skaper vi en internasjonal virksomhet som kommer til å danne rammen om en innovativ og attraktiv arbeidsplass for mer enn 2.200 høyt kvalifiserte medarbeidere, fordelt på fem land. Virksomhetsnavnet Nets så allerede dagens lys våren 2007, da BBS og PBS sammen stiftet et felles selskap for håndtering (processing) av korttransaksjoner. Dette samarbeidet har siden utviklet seg til en egentlig fusjon, og Nets blir fremover navnet på hele det felles konsernet. Forretningsområdet, som ivaretar finansiell innløsning av betalingskort, fortsetter under navnet Teller som et datterselskap i Nets-konsernet.

Utover å bli en attraktiv partner for europeiske finansielle institusjoner og virksomheter, blir Nets også en sterkere partner for eksisterende kunder. En styrket markedsmessig plattform, særlig i Norge og Danmark, åpner perspektiver for at Nets kan understøtte sine kunder enda bedre enn før – både nasjonalt, såvel som på de nordiske og europeiske markeder. Virksomheten vil fortsatt fungere som knutepunkt for felles utvikling av betalingsinfrastrukturen i både Danmark og Norge.

Hovedkontoret vil bli plassert i Ballerup – med sterke kompetanse- og forretningssentre i Oslo samt lokale kontorer i Stockholm, Helsinki, Glostrup, Århus og Tallinn.

Ytterligere informasjon
Spørsmål kan rettes til Sigbjørn Larsen, Press Manager i Nets, tlf.: + 47 97 62 46 78

____________________________________________________________________________________

Om Nets

Nets er et av Nord-Europas største selskaper innenfor betalings- og informasjonssystemer. Konsernet, som årlig håndterer omkring 5 milliarder transaksjoner, er et resultat av en fusjon mellom danske PBS Holding A/S og norske Nordito AS, som tidligere var morselskapet for BBS og Teller. Datterselskapet Teller beholder sitt navn og samler alle aktiviteter vedrørende innløsning av internasjonale betalingskort.

Tags:

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Multimedia

Multimedia