Ny rekord i automatisk regningsbetaling - 42 millioner regninger ”betalt” av bankene

Stadig flere lar banken gjøre opp regningene sine. Vi benytter oss av automatisk regningsbetaling, eller AvtaleGiro, som aldri før. Hittil i år har BBS behandlet over 42 millioner transaksjoner som AvtaleGiro.

Den 31. oktober hadde BBS registrert over 42 millioner transaksjoner gjort opp som AvtaleGiro. Hittil i år er det inngått 924.000 nye faste betalingsoppdrag mellom privatpersoner og bedrifter. Totalt eksisterer det nå 8,1 millioner faste betalingsoppdrag.

- Det er tydelig at nordmenn ønsker å bruke tiden på annet enn å betale regninger. Undersøkelser viser at brukerne av AvtaleGiro opplever dette som den enkleste og mest problemfrie måten å betale faste regninger på, sier Bent Hansen, forretningsansvarlig for betalingsløsninger i BBS.

En årsak til den kraftige veksten er at stadig flere bedrifter tilbyr AvtaleGiro. Nå tilbyr over 6.500 bedrifter AvtaleGiro til sine kunder. Siden årsskiftet har 400 nye bedrifter kommet til. Flere av disse er store bedrifter med mange kunder.

- AvtaleGiro er en spesielt god løsning for ”våre nye seniorer” som gjerne tilbringer vinteren i varmere strøk. Mange opplever AvtaleGiro som den enkleste og mest problemfrie måten å betale faste regninger på uansett om du er nettbankbruker eller ikke, sier Hansen.

AvtaleGiro tilbys av alle norske banker.

FAKTA
Dette er AvtaleGiro:
• Bedre kontroll. AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Med AvtaleGiro blir regningene betalt direkte fra konto på forfallsdato.
• Oversikt. Man har alltid full oversikt og kontroll med konto via kontofon, nettbank og kontoutskrift.
• Varsling. Man slipper å tenke på regningene selv, betaling skjer automatisk på forfallsdato. Du får alltid varsling i forkant av en betaling.
• Stans av enkeltstående betalinger. En betaler kan frem til dagen før angitt betalingsdag stoppe betalingen.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Dokumenter og linker