Oslo kommune tilbyr nå eFaktura ved betaling av kommunale tjenester

Den 25. mai iverksetter Oslo kommune en kampanje for å få innbyggerne til å ta i bruk eFaktura istedenfor å motta papirfaktura i postkassen. 21 virksomheter og 15 bydeler omfattes av kampanjen. – Byens innbyggere får bedre service og kommunen sparer porto- og papirutgifter, sier finansbyråd Stian Berger Røsland.

Gjennom kampanjen vil alle innbyggere i Oslo som bruker kommunens tjenester som bl.a SFO, barnehager og hjemmetjenester, få tilbud om å gå over til eFaktura. Det vil også kunne være ekstra ”lønnsomt” for innbyggerne å melde seg på eFaktura i månedene fremover, fordi kommunen kjører en konkurranse for de som tegner eFaktura-avtale. Dette for å stimulere til økt bruk av eFaktura. Konkurranseinformasjonen finnes på www.oslo.kommune.no, virksomhetenes hjemmeside og på www.eFaktura.no. - Vi er glade for at Oslo kommune har valgt eFakturaløsningen og nå er klar for å tilby publikum et enda enklere og mer miljøvennlig betalingsalternativ gjennom å få regningen sendt rett i nettbanken istedenfor i postkassen, sier salgssjef Tove Havn Skorge i BBS. - Nordea gratulerer Oslo kommune med at de tar i bruk eFaktura for brukerne av det kommunale tjenestetilbudet, sier Senior Cash Management Adviser Per Sannerud i Nordea Bank Norge. Vi forventer at dette vil gi kommunen flere fornøyde brukere og samtidig gi en økt effektivitet i den kommunale service- og tjenesteproduksjonen. eFaktura-tjenesten er et steg i riktig retning når det gjelder kommunens målsetning om å tilby elektroniske tjenester overfor brukerne. Markedskampanjen er et samarbeid mellom Oslo kommune, BBS og Nordea. Nå kan man for første gang benytte eFaktura til alle regninger fra kommunen, - som for eksempel barnehage, SFO, kommunale avgifter, hjemmetjenesten m.fl. Fordeler med eFaktura: Miljøvennlig - Du mottar regningene rett i nettbanken istedenfor i postkassen, og sparer miljøet for unødvendig papir. Du slipper å taste KID - eFakturaen er ferdig utfylt med KID-, kontonummer og beløp. Det eneste du trenger å gjøre når du skal betale i nettbanken er å godkjenne regningen. Bedre oversikt - eFakturaene lagres i nettbanken din og du har til enhver tid oversikt over betalte og ubetalte regninger. Du kan også velge å bli varslet på e-post hver gang du mottar en ny eFaktura i nettbanken. Bedre kontroll. - Alltid full oversikt i nettbanken, eFakturaen fremkommer som en vanlig faktura med spesifikasjoner m.m. Du godkjenner eFakturaen for betaling i nettbanken, og kan som vanlig endre beløp, hvilken konto som skal belastes og forfallsdato på regningen skulle du ha behov for det. Betal hvor du vil - Fordi regningene sendes elektronisk til nettbanken din, er du ikke avhengig av postkassen, når du for eksempel er ute og reiser.

Tags:

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker