Over 5,3 millioner kortkjøp i løpet av en dag

Mandag 22. Desember ble det satt ny rekord i antall kortkjøp. Bare i løpet av denne dagen ble det gjennomført over 5,3 millioner kortbetalinger. Omsetningen med betalingskort ble på mer enn 2,7 milliarder kroner.

- Det har nok vært en meget hektisk handelsdag. Spesielt ser det ut som det var mange kortbetalinger i perioden 12:00 til 16:30, sier kommunikasjonsdirektør i BBS, Stein-Arne Tjore. Dette kan tyde på at det er mange som har tatt seg fri i dagene før jul for å foreta de siste juleinnkjøpene.

Dette er første gangen BBS har behandlet over 5 millioner kortkjøp i løpet av en enkelt dag.

- Før årets julehandel hadde BBS kun ved en anledning registrert over 4,5 millioner kortkjøp. I årets julehandel har det ved fire anledninger blitt gjennomført mer enn 4,5 millioner kortkjøp, sier Tjore.

Sterk avslutning på julehandelen
Bare i løpet av den siste uken har betalingskortene blitt benyttet over 28,7 millioner ganger. Omsetningen med kort har i denne perioden vært omtrent 13,3 milliarder kroner.

- Tradisjonelt sett har 23. desember vært en god handelsdag og det vil trolig bli nok en hektisk dag for handelsstanden, men sannsynligvis vil ikke kortomsetningen bli like høy som dagen før, uttaler Tjore.

Hittil i desember er det gjennomført over 75,5 millioner kortkjøp til en verdi av 32,8 milliarder kroner.

Tags:

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Dokumenter og linker