Premierer eFaktura kunder

BBS premierer den eller de som har inngått flest eFaktura avtaler, med gavekort. Helge Ivar Bromstad fra Levanger har inngått hele 15 eFaktura avtaler og ble dermed en av de heldige vinnerne i oktober. I begynnelsen av desember fikk han overrakt et gavekort på 5000 kroner fra BBS.

- Vi lanserer nå denne kåringen over hele landet, sier salgssjef for eFaktura i BBS Tove Havn Skorge. Hver måned fremover premierer vi den eller de personene som har flest eFaktura-avtaler. Hun oppfordrer nå alle til å inngå eFaktura avtale på så mange regninger som mulig. - Takk ja til eFaktura i nettbanken, når du får tilbud om det idet du betaler regningen i nettbanken, oppfordrer Skorge. eFaktura er både enkelt og miljøbesparende, fordi regningen sendes elektronisk rett i nettbanken istedenfor i postkassen, og man kan bekrefte og betale regningen enkelt med et klikk.

- Med månedlige kåringer fremover vil stadig nye vinnere motta gavekort på 5000 kroner fra BBS, og dermed få muligheten til å spe på budsjettet litt ekstra, sier Havn Skorge. For oktober var det Helge Ivar Bromstad fra Levanger som gikk helt til topps. Han hadde inngått hele 15 eFaktura avtaler. Det hadde også Rune Karstensen fra Fredrikstad gjort. Begge får nå overrakt et gavekort på 5000 kroner fra BBS.

- Jeg var i utgangspunktet i mot å ta i bruk eFaktura, sier vinneren Helge Ivar Bromstad. Som nå er fornøyd for at han likevel lot seg overbevise til å takke ja til de tilbudene om eFaktura som kom i nettbanken. Nå synes jeg det er veldig enkelt og greit å bruke det, sier Bromstad.

- Dette er helt i tråd med vår policy, sier banksjef Kjell Heggdal i SpareBank 1 SMN, Levanger. Vi bruker mye tid og krefter på å få kunder til å ta i bruk selvbetjente tjenester, som bl.a. nettbank; og de ulike betalingsproduktene man kan benytte gjennom nettbanken. Bruk av eFaktura, er et godt eksempel på dette sier Heggdal. Det er enklere, og det sparer kunden for ekstra utgifter.

- Per i dag er det 95 prosent av våre kunder som har tatt i bruk selvbetjente løsninger, mens 68 prosent har tatt i bruk nettbank. Så det er fortsatt en vei og gå. I så måte får vi håpe at Bromstad er en inspirasjon for andre, sier Heggdal.

Tags:

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker