Rekordresultat for BBS

Resultat før skatt er på 289 millioner kroner. Det er en økning på 72 millioner kroner eller 33 % fra 2008. – Økt volum, markedsrettet arbeid og moderat kostnadsvekst har medvirket til det gode resultatet, sier administrerende direktør i BBS, Ola Forberg.

Omsetningen for BBS i 2009 var på 2 milliarder kroner. Det var en netto vekst på 311 millioner kroner fra året før. Resultat før skatt er på 289 millioner kroner, en økning på 72 millioner kroner eller 33 % fra 2008. - BBS er inne i en sterk vekstperiode, sier administrerende direktør i BBS Ola Forberg. Vi har tatt betydelige markedsandeler på flere områder både i Norge og internasjonalt. Det er helt i tråd med vår strategi om å bli en ledende aktør i Norden for internasjonal betalings- og informasjonsformidling. - Vi ser en sterk vekst for flere av våre produkter, tjenester og løsninger. Det gjelder blant annet for elektroniske betalings- og sikkerhetsløsninger som eFaktura, PKI og Netaxept. Vi ser også en positiv markedsutvikling for kortbetalingstjenester og terminalmarkedet. Vi noterer også volumvekst for mer tradisjonell fakturahåndtering som print, scanning og digitalisering for privat og offentlig sektor, og har vunnet flere anbud. Vi har gjennom de siste årene arbeidet svært markedsrettet. Samtidig har vi hatt en moderat kostnadsvekt. Dette er blant de faktorene som har bidratt til det positive resultatet, sier Forberg. Alle forretningsområder og datterselskaper kan vise til god underliggende vekst. Stabil og sikker drift er vårt fremste konkurransefortrinn. Innfrielse av våre kunders høye forventninger til oppetid og driftsstabilitet skaper tillit i markedet og bidrar aktivt til det solide økonomiske resultatet. Som følge av finanskrisen, ble det bygget beredskap tidlig på året og kostnadsnivået ble skalert ned for å møte et eventuelt fall i inntekter. Dette fryktede inntektsfallet kom ikke, samtidig som vi opprettholdt det moderate kostnadsnivået, sier Forberg. For ytterligere informasjon, kontakt: Sigbjørn Larsen, kommunikasjonsdirektør i BBS. Tlf. 22 89 86 33 / 97 62 46 78.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker