Tiltykning til tett julehandel fra i ettermiddag

BBS forventer storinnrykk av handleglade nordmenn til kjøpesentre og handlegater i ettermiddag. Her følger julehandelvarselet for helgen og neste uke fra BBS:

Et julehøytrykk er i ferd med å bygge seg opp over handlesentre og butikker. Morgenrapporter fra BBS sin analyseavdeling tyder på at et kraftig julerush er i emning. Det forventes tett drev av julehandlene nordmenn, tiltykning til kø i kasser og stedvis høye temperaturer i ettermiddag og i morgen.

– Flere hundre tusen nordmenn har i løpet av sist uke fått desemberlønna på konto, og da vet vi av erfaring at det vil tette seg på parkeringsplasser, kjøpsentre og handlegater ved første gode handleanledning. Vi forventer en markant økning i antall handlene i ettermiddag, og høytrykket vil vare gjennom helgen, sier kommunikasjonsdirektør i BBS, Stein-Arne Tjore.

Varsel for i dag, fredag 12. desember, lørdag og søndag.
Det ventes moderat handel frem mot ettermiddagen i dag, fredag. I tidsrommet 16 til 19 ventes det markert økende handelsaktivitet, stigende temperaturer, vanskelige kjøreforhold og perioder med kødannelse ved inn- og utganger. Allerede før kl 11:00 i dag ble det i perioder registrert over 100 kortkjøp i sekundet.

Lørdag ventes stort sett rolige handleforhold frem til midt på dagen. Fra klokken 1200 til 16.00 vil kortene gå varme i det som kommer til å bli noen av årets mest intense handletimer. Det vil handles med kort opptil 200 ganger i sekundet, noe som tilsvarer en pengestrøm på 80.000 kroner i sekundet.

– Det norske folk vil handle med kort for omlag 4,5 milliarder kroner i tidsrommet fredag til og med søndag. Vi anbefaler å handle tidlig lørdag, gjerne før 12, dersom man vil unngå køer, trengsel og vanskelig fremkomst, sier Tjore

Langtidsvarsel, for perioden 15. til 18. desember:
Det forventes forbigående noe lettere handleforhold mandag og tirsdag neste uke før høytrykket igjen gjør seg gjeldende, med noe nær full styrke, fra onsdag ettermiddag til fredag ettermiddag klokken 19.00.

– Mandag til fredag neste uke tiltar handelsaktiviteten gradvis jo lengre ut i uken vi kommer. Stadig flere menn vil kunne observeres handlende, da disse tradisjonelt er sent ute med julegavehandlingen. Det kan forekomme kraftige, lokale byger av store transaksjonsvolum, og fremkommelighet og sikt ved kassaapparater og utganger vil til tider være sterkt redusert.

Tags:

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Dokumenter og linker