Vital først med elektronisk avtaleinngåelse for AvtaleGiro

Forsikringsselskapet Vital er først med å tilby kundene å opprette AvtaleGiro direkte på bedriftens nettside og signere elektronisk. Med denne løsningen vil det ta maks 48 timer å inngå en slik avtale. Det er BBS som har utviklet løsningen der partene kan benytte BankID for elektronisk signering.

- Vi valgte å lansere denne løsningen fra BBS fordi det er en fremtidsrettet og god løsning for oss og våre kunder. Den elektroniske avtaleinngåelsen er enklere og mer effektiv enn å måtte motta en svarkupong i posten, og gir oss en større mulighet for å kunne yte service til våre kunder, sier prosjektlederne Trine Roness og Tone Gamlemshaug i Vital.

- Det som er nytt er at kundene om kort tid vil kunne inngå avtaler direkte på betalingsmottakers nettside og signere avtalen elektronisk der og da. Dette viser at kundene kan ta i bruk sin BankID til stadig flere banktjenester, sier forretningsansvarlig for AvtaleGiro, Asgeir Olsen. For BBS betyr dette at vi legger grunnlaget for at den gode veksten vi har hatt i markedet for AvtaleGiro vil kunne fortsette, sier Olsen. Han berømmer samarbeidet med DnB NOR og Vital, som har gjort denne nye løsningen mulig. DnB NOR har vært pådriver for løsningen. For at dette skal kunne bli en suksess i markedet raskt, er det nå avgjørende at også flere banker i Norge også vil ta den i bruk, sier Olsen.


Fakta om AvtaleGiro
7255 bedrifter tilbyr betaling med AvtaleGiro
Det er opprettet 9,3 millioner AvtaleGiro-avtaler. 1 million av disse er nye i 2008.
56,5 millioner regninger har blitt betalt med AvtaleGiro i 2008.

Dokumenter og linker