Vital først med elektronisk avtaleinngåelse for AvtaleGiro

Forsikringsselskapet Vital er først med å tilby kundene å opprette AvtaleGiro direkte på bedriftens nettside og signere elektronisk. Med denne løsningen vil det ta maks 48 timer å inngå en slik avtale. Det er BBS som har utviklet løsningen der partene kan benytte BankID for elektronisk signering.

- Vi valgte å lansere denne løsningen fra BBS fordi det er en fremtidsrettet og god løsning for oss og våre kunder. Den elektroniske avtaleinngåelsen er enklere og mer effektiv enn å måtte motta en svarkupong i posten, og gir oss en større mulighet for å kunne yte service til våre kunder, sier prosjektlederne Trine Roness og Tone Gamlemshaug i Vital.

- Det som er nytt er at kundene om kort tid vil kunne inngå avtaler direkte på betalingsmottakers nettside og signere avtalen elektronisk der og da. Dette viser at kundene kan ta i bruk sin BankID til stadig flere banktjenester, sier forretningsansvarlig for AvtaleGiro, Asgeir Olsen. For BBS betyr dette at vi legger grunnlaget for at den gode veksten vi har hatt i markedet for AvtaleGiro vil kunne fortsette, sier Olsen. Han berømmer samarbeidet med DnB NOR og Vital, som har gjort denne nye løsningen mulig. DnB NOR har vært pådriver for løsningen. For at dette skal kunne bli en suksess i markedet raskt, er det nå avgjørende at også flere banker i Norge også vil ta den i bruk, sier Olsen.


Fakta om AvtaleGiro
7255 bedrifter tilbyr betaling med AvtaleGiro
Det er opprettet 9,3 millioner AvtaleGiro-avtaler. 1 million av disse er nye i 2008.
56,5 millioner regninger har blitt betalt med AvtaleGiro i 2008.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Dokumenter og linker