Årsak til utfall av mobiltjenester 2. oktober identifisert og retting iverksatt

(Oslo, 23. oktober 2012) Tirsdag 2. oktober opplevde Network Norway et kritisk utfall av flere mobiltjenester. Årsakene er nå identifisert og retting og tiltak for at lignende ikke skal skje igjen er iverksatt.

- Vi beklager de problemer som kunder av Network Norway, One Call og MyCall opplevde. Vi har nå identifisert årsakene til feilene, og de grepene vi har tatt gjør at våre kunder kan være trygge på kvaliteten i vårt mobilnett, sier teknisk direktør Geir Løvnes i Network Norway.

Tirsdag 2. oktober inntraff et større strømutfall i Oslo som rammet en av Network Norways datasentre. Selv om strømbruddet var en utløsende faktor, var det bare en indirekte årsak til at mobilnettet falt ut.

Network Norway har sendt en rapport til Post- og teletilsynet hvor det er redegjort for hendelsene og årsakene til feilsituasjonen i mobilnettet. Analyser som selskapet har gjort sammen med underleverandører viser at backupløsningene fungerte da strømmen falt ut, men på grunn av en produksjonsfeil fikk en komponent i kjernen av IP-nettet problemer. Dette resulterte i så høy belastning i det sentrale IP-nettet, at mobiltjenesteproduksjonen ble berørt. Denne feilen er nå rettet, og det er igangsatt en rekke tiltak for å hindre at dette skal skje igjen.

Oppdatering mot alle kunder

Mobilnettet var oppe igjen i løpet av et par timer, og tale- og datatjenester for de fleste kundene ble igjen tilgjengelig. Utover dagen viste det seg at et mindretall kunder fortsatt hadde problemer med å motta samtaler og å sende og motta SMS. Denne type problemer er normalt i forbindelse med større nettutfall, men for å sikre at alle kunder kunne benytte seg av alle tjenester, ble det besluttet å starte en oppdatering mot alle kunder. Oppdateringen mot kunder i Network Norway sitt radionett gikk som planlagt, mens oppdateringen mot kunder som befant seg i Telenors radionett skapte signaleringsproblemer som igjen medførte at Network Norways systemer fikk problemer. Dette resulterte i at et større antall kunder som benyttet dekning via Telenors radionett var delvis uten mobiltjenester i 1-2 timer på kvelden 2. oktober.

- Selv om vi fikk mobilnettet opp igjen i løpet av to timer om morgenen var vi nødt til å kjøre en oppdatering senere på dagen for å forbedre leveransen, slik at alle kunder fikk benyttet alle tjenester. Dette medførte dessverre at flere kunder igjen opplevde nedetid, noe Telenor var helt uten skyld i, men så fort signaleringen kom tilbake på et normalt nivå kom tjenestene gradvis tilbake, sier Løvnes.

Analysene viste at endringer i design og dimensjonering ville bidra til å håndtere signaleringskapasiteten mellom Telenor og Network Norway bedre, og dette er nå gjennomført.

Fortsetter å bygge nett

Utfallet var den første alvorlige hendelsen under byggingen av det tredje nasjonale mobilnettet. Dette nettet har nå en befolkningsdekning på om lag 55 prosent, men ambisjonen er å bygge et tredje landsdekkende mobilnett.

- Vi er tilfreds med at vi nå kan se framover, at tiltakene vi allerede har iverksatt har hatt ønsket effekt og at vi kan fortsette byggingen av vårt eget nett, avslutter Løvnes.

For mer informasjon ta kontakt med:

Geir Løvnes Teknisk direktør Network Norway

Tlf: 479 11 111 e-post: geir.lovnes@networknorway.no

Henning Lunde

Pressekoordinator Tlf: 41 44 05 95 e-post: henning.lunde@tele2.com

Tags: