10-års jubilanten Telio leverer historiske resultater i 2. kvartal

Report this content

Det har gått 10 år siden Telio ble etablert 12. august 2003. Selskapet oppnådde fortsatt sterk omsetningsvekst og økt lønnsomhet i andre kvartal, og restruktureringen av NextGenTel går etter planen. Omsetningen for Teliokonsernet i andre kvartal endte på 332,8 millioner kroner med EBITDA på NOK 76,6 millioner kroner.

-     Omsetningsveksten for Telio i andre kvartal ble 14%, og kombinert med det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets historie er vi svært fornøyd med det. I tillegg er vi svært godt fornøyd med å se de første resultatene fra arbeidet med å restrukturere NextGenTel. NextGenTel har allerede forbedret lønnsomheten og redusert investeringene betydelig, og vi ligger foran planen, sier Eirik Lunde, administrerende direktør i Telio Holding ASA.

EBITDA for Teliokonsernet var 76,6 millioner kroner og EBIT var 43,0 millioner kroner (EBIT justert for amortiseringskostnader på 7,5 millioner kroner relatert til oppkjøpet av NextGenTel AS).

NextGenTel

Andre kvartal var NextGenTels første hele kvartal som en del av Teliokonsernet (NextGenTel og selskapets datterselskaper er konsolidert i Teliokonsernets regnskaper fra 1. februar 2013).

NextGenTel har hatt en positiv utvikling gjennom andre kvartal, og resultatene ligger foran planen. Første fase i restruktureringen er gjennomført og selskapet har 60 færre årsverk ved utgangen av første halvår sammenlignet med overtagelsesdato. Et kostnadskontrollprogram er etablert, og det er oppnådd betydelige besparelser både på driftskostnader og investeringer sammenlignet med samme periode ifjor.

Fortsatt vekst i internasjonale markeder

Telio fortsetter å vokse i markeder også utenfor Norge. Totalt antall kunder utenfor Norge var 116 500 ved utgangen av andre kvartal 2013.

Finansielle resultater

I andre kvartal 2013 oppnådde Teliokonsernet en omsetning på 332,8 millioner kroner mot 99,3 millioner kroner i samme periode i fjor. EBITDA var 76,6 millioner kroner (23,0 % EBITDA margin) sammenlignet med 25,7 millioner kroner i samme kvartal i fjor (25,9 % EBITDA margin). Driftsresultatet ble 43,0 millioner kroner mot 20,6 millioner kroner i andre kvartal 2012 (EBITDA og EBIT er justert for engangseffekter og EBIT er justert for amortiseringskostnader relatert til oppkjøpet av NextGenTel AS).

(Se separat kvartalsrapport og markedspresentasjon for Q2 2013 på http://www.telioholding.no/investor_relations/reports_presentations)

For ytterligere informasjon, kontakt:

Eirik Lunde, administrerende direktør
Telefon direkte: 23 62 66 88
Mobil: 48 09 69 64
E-post:
eirik.lunde@telio.no

Høyoppløselige bilder av adm. dir. Eirik Lunde kan lastes ned fra:

http://telioholding.no/News-and-media/Logos-and-pictures

Dokumenter og linker