17% vekst i omsetning for Telio i 4. kvartal

- 15678 nye kunder1) i 4. kvartal

Telio oppnådde sterk omsetningsvekst og økte kundebasen med 15678 netto nye kunder i 4. kvartal. Det er fire ganger kundeinntaket i samme periode ifjor. Omsetningen i 4. kvartal endte på 110,9 millioner kroner mot 95,9 millioner kroner i samme periode ifjor. Driftsresultatet er påvirket av lavere bruttomargin og engangskostnader relatert til oppkjøpet av NextGenTel AS.

-   Gjennom økte investeringer på salgs- og markedssiden oppnådde vi rekordhøyt kundeinntak i kvartalet, og det er Norge og Nederland som drar denne veksten. Omsetningsveksten ble 17% justert for valutaendringer, og det er vi godt fornøyd med. Vi er forøvrig svært fornøyd med å ha gjennomført oppkjøpet av NextGenTel AS. Kostnader relatert til oppkjøpet og lavere bruttomargin bidro til et svakere driftsresultat, men dette vil bli betydelig forbedret i kvartalene fremover, sier Eirik Lunde, administrerende direktør i Telio Holding ASA.

Passert 220 000 kunder

Den sterke kundeveksten gjør at Telio ved utgangen av fjerde kvartal hadde 220 000 kunder. I Norge viser satsingen på nye produkter og tjenester fortsatt gode resultater, og mobilkundebasen har i kvartalet økt med over 6 300 nye kunder og er nå over 23 000 kunder.

Fortsatt vekst i internasjonale markeder

Telio fortsetter å vokse i markeder også utenfor Norge. Virksomheten i Nederland har fortsatt sin gode utvikling, og selskapet har nå en kundemasse i Nederland på over 75 000 abonnenter. Netto økning i antall kunder i Nederland i 4. kvartal var 10 131.

Oppkjøpet av NextGenTel

Telio annonserte oppkjøp av det TeliaSonera-eide bredbåndsselskapet NextGenTel AS 20. desember 2012. Oppkjøpet ble gjennomført 31. januar 2013. Oppkjøpet vil mer enn doble Telios størrelse og utvide konsernets produktspekter. Det kombinerte selskapet har ambisjoner om å bli en kostnadseffektiv, kundeorientert og lønnsom aktør i det norske telekommarkedet.

Finansielle resultater

I fjerde kvartal 2012 oppnådde Teliokonsernet en omsetning på 110,9 millioner kroner mot 95,9 millioner kroner i samme periode i fjor. EBITDA var 16,0 millioner kroner (14,5 % EBITDA margin) sammenlignet med 25,6 millioner kroner i samme kvartal i fjor (26,7 % EBITDA margin). Driftsresultatet ble 5,2 millioner kroner mot 16,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2011. Økning i driftskostnader er i tråd med selskapets vekststrategi og er knyttet til økning i salgs- og supportressurser og kundeakkvisisjon. Disse kostnadene er i hovedsak variable og direkte relatert til økt salg. (EBITDA og driftsresultat er justert for engangsposter.)

1) Kunder definer som produktsalg, ikke unike kunder

(Se separat kvartalsrapport og markedspresentasjon for Q4 2012 på http://www.telioholding.no/investor_relations/reports_presentations)

For ytterligere informasjon, kontakt:

Eirik Lunde, administrerende direktør
Telefon direkte: 23 62 66 88
Mobil: 48 09 69 64
E-post:
eirik.lunde@telio.no

Om oss

The NextGenTel Group is a major player in providing fixed and mobile Internet communication services to consumers and businesses with a #2 position within xDSL broadband in the Norwegian market. The range of services covers access independent broadband, data net, Ethernet, VoIP, mobile and TV. In addition, the Group provides VoIP services to consumers in Denmark, Switzerland and the Netherlands. The company is headquartered in Oslo, Norway and is listed on the Oslo Exchange as NGT. NextGenTel's mission is to be a major force in defining and providing fixed and mobile internet communications to the consumer and small businesses.

Abonner

Dokumenter og linker