God avslutning på 2011 for Telio

- 3938 nye kunder og et driftsresultat på 18 millioner*) kroner i 4. kvartal

*) Før engangskostnader relatert til mva-krav

Telio fortsetter å levere sterke resultater, og befester dermed posisjonen som en ledende leverandør av aksessuavhengig bredbåndstelefoni. Telio økte kundebasen med 3938 netto nye kunder i 4. kvartal. Omsetningen i 4. kvartal endte på 95,9 millioner kroner.

-          Vi er godt fornøyd med avslutningen på 2011. Den gode kundeveksten vi hadde i 3. kvartal fortsatte i 4. kvartal. I tillegg til en økning i kundeinntaket i markedene utenfor Norge er det gledelig å se at satsingen på bedriftsmarkdet i Norge allerede viser god vekst i kundeinntak, sier Eirik Lunde, administrerende direktør i Telio Holding ASA.

Lanserer nye tjenester

Før årsslutt lanserte Telio tjenester for fast og mobilt bredbånd. Med disse tjenestene sammen med en ny MVNO-avtale kan Telio tilby et komplett og konkurransedyktig tjenestetilbud til både privatpersoner og bedrifter. Tjenestespekteret inkluderer nå bredbåndstelefoni, fast bredbånd, mobil, mobilt bredbånd og web-basert sentralbord.

Sterk vekst i bedriftsmarkedet i Norge

I Norge viser satsingen på bedriftsmarkedet resultater med en netto økning på 1175 linjer i 4. kvartal (680 linjer i 3. kvartal).

OBOS velger Telio

29. november 2011 annonserte Telio en samarbeidsavtale med OBOS. Fra nyttår kan 300 000 OBOS-medlemmer få billigere bredbånds- og mobiltelefoni takket være en ny rabattavtale med Telio.

-          Vi har hatt et langvarig samarbeid med Telenor, og har vært godt fornøyd med det. Nå ser vi midlertid at forbrukermønstrene endrer seg og etterspørselen etter rimeligere og fremtidsrettede mobil- og bredbåndstjenester øker. Mange OBOS-kunder har imidlertid behov for hjemmetelefon, og ettersom Telio leverer både bredbåndstelefoni, bredbånd og mobil, har vi kommet fram til at Telio best tilfredsstiller OBOS' behov for moderne kommunikasjonstjenester til lave priser, sier avdelingsleder Inger Hardmo i medlemsavdelingen i OBOS.

Fortsatt vekst i internasjonale markeder

Telio fortsetter å vokse utenfor Norge. Virksomheten i Nederland har hatt en særlig sterk vekst og selskapet har nå en kundemasse i Nederland på 51000 abonnenter. Netto økning i antall kunder i Nederland var 3541, mens økningen var på 746 kunder i Sveits i 4. kvartal. Danmark hadde et svakere kvartal med et netto frafall på 287 kunder.

Sterke finansielle resultater

I fjerde kvartal 2011 oppnådde Telio-konsernet en omsetning på 95,9 millioner kroner mot 100,4 millioner kroner i samme periode i fjor. EBITDA før engangskostnader relatert til mva-krav var 27,6 millioner kroner (28,8 % EBITDA margin) sammenlignet med 32,4 millioner kroner i samme kvartal i fjor (32,2 % EBITDA margin). Driftsresultatet før engangskostnader relatert til mva-krav ble 18 millioner kroner mot 22,3 millioner kroner i fjerde kvartal 2010. Omsetning og resultater fra og med 3. kvartal 2011er negativt påvirket av innføringen av merverdiavgift på elektroniske tjenester fra 1. juli 2011.

(Se separat kvartalsrapport og markedspresentasjon for Q4 2011 på http://www.telioholding.no/investor_relations/reports_presentations)

For ytterligere informasjon, kontakt:


Eirik Lunde, administrerende direktør

Telefon direkte: 23 62 66 88
Mobil: 48 09 69 64
E-post:
eirik.lunde@telio.no

 

 

Om oss

The NextGenTel Group is a major player in providing fixed and mobile Internet communication services to consumers and businesses with a #2 position within xDSL broadband in the Norwegian market. The range of services covers access independent broadband, data net, Ethernet, VoIP, mobile and TV. In addition, the Group provides VoIP services to consumers in Denmark, Switzerland and the Netherlands. The company is headquartered in Oslo, Norway and is listed on the Oslo Exchange as NGT. NextGenTel's mission is to be a major force in defining and providing fixed and mobile internet communications to the consumer and small businesses.

Abonner

Dokumenter og linker