God start på 2014 for Telio

Teliokonsernet fikk en god start på 2014 med et sterkt første kvartal. Omsetningen for Teliokonsernet i første kvartal endte på 322,4 millioner kroner og EBITDA på NOK 76,8 millioner kroner.

-   Første kvartal har gitt oss en god start på året. Teliokonsernet er godt posisjonert for å nå selskapets finansielle målsettinger for 2014, sier Eirik Lunde, administrerende direktør i Telio Holding ASA.

EBITDA for Teliokonsernet var 76,8 millioner kroner og EBIT var 47,1 millioner kroner (EBIT justert for amortiseringskostnader på 9,6 millioner kroner relatert til oppkjøpet av NextGenTel AS). Resultat etter finansposter er negativt som følge av engangskostnader relatert til refinansiering av gjeld.

NextGenTel

Det vesentligste av restruktureringen i NextGenTel var gjennomført ved årsslutt 2013. Mindre justeringer og optimalisering av organisasjonen vil fortsette i 2014.

I første kvartal annonserte NextGenTel en avtale om å levere fiber til samtlige TeliaSonera-lokasjoner i Norge, herunder også NetCom butikkene. NextGenTel styrker med dette sin posisjon innenfor varehandel og -kjeder ytterligere. Allerede leveres bedriftsaksesser til tyve tusen brukersteder, noe som gjør NextGenTel til en av de største aktørene innen bredbånd til varehandel og øvrige bedrifter i Norge.

Ny kontrakt i Nederland

I januar annonserte Telio en ny kontrakt om å levere VoIP tjenester til M7 i Nederland. M7 opererer i Nederland med bl.a. merkevaren Canal Digitaal. I løpet av 2014 vil Telio Netherlands tilby alle VoIP-tjenester til kunder av M7 i Nederland. Dette inkluderer migrering av taletjenester for alle eksisterende kunder (omkring 120 000 kunder). Det er i tillegg uttalt en intensjon fra både M7 og Telio om å tilby tilsvarende tjenester også til M7 sine kunder i andre land i Europa.

Refinansiering og utbytte

I et obligasjonseiermøte 5. februar 2014 stemte obligasjonseierne for selskapets forslag om tidlig innfrielse av obligasjonslånet. Obligasjonslånet på 300 millioner kroner ble tilbakebetalt med 109,50% av pålydende pluss renter 7. mars 2014. Selskapet har avtalt nye lånefasiliteter med Nordea. De nye lånefasilitetene inkluderer et 5-årig lån på 250 millioner kroner og en trekkfasilitet på 75 millioner kroner, som erstatter dagens banklån på 175 millioner kroner. Reduserte finanskostnader som følge av nye lånefasiliteter vil utligne engangskostnaden ved å innløse obligasjonen innen omlag 24 måneder, og den nye finansieringen reduserer finanskostnadene med omtrent 60% (56 millioner kroner) over låneperioden. Alt i alt vil denne finansielle restruktureringen sammen med mindre strenge finansielle lånevilkår gjøre det mulig for Telio å betale utbytte allerede i 2014 basert på regnskapet for 2013. Styret har foreslått et utbytte på 2 kroner pr aksje.

Finansielle resultater

I første kvartal 2014 oppnådde Teliokonsernet en omsetning på 322,4 millioner kroner mot 260,7 millioner kroner i samme periode i fjor. EBITDA var 76,8 millioner kroner (23,8 % EBITDA margin) sammenlignet med 52,4 millioner kroner i samme kvartal i fjor (20,1 % EBITDA margin). Driftsresultatet ble 47,1 millioner kroner mot 27,6 millioner kroner i første kvartal 2013 (EBITDA og EBIT er justert for engangseffekter og EBIT er justert for amortiseringskostnader relatert til oppkjøpet av NextGenTel AS). (NextGenTel er konsolidert inn i Teliokonsernet fra 1. februar 2013.)

Se kvartalsrapport og markedspresentasjon for Q1 2014 på:

http://telioholding.no/Investor-relations/Reports-and-presentations

For ytterligere informasjon, kontakt:

Eirik Lunde, administrerende direktør
Telefon direkte: 23 62 66 88
Mobil: 48 09 69 64
E-post:
eirik.lunde@telio.no

Høyoppløselige bilder av adm. dir. Eirik Lunde kan lastes ned fra:  http://telioholding.no/News-and-media/Logos-and-pictures

Dokumenter og linker