Godt første halvår for Telio

Teliokonsernet fortsatte å levere gode resultater også i andre kvartal. Omsetningen for Teliokonsernet i andre kvartal endte på 318,9 millioner kroner og EBITDA på 76,7 millioner kroner.

-          Første kvartal ga oss en god start på året, og vi følger opp i andre kvartal med samme EBITDA som i første kvartal. Teliokonsernet er godt posisjonert for å nå selskapets finansielle målsettinger for 2014, sier Eirik Lunde, administrerende direktør i Telio Holding ASA.

EBITDA for Teliokonsernet var 76,7 millioner kroner og EBIT var 46,4 millioner kroner (EBIT justert for amortiseringskostnader på 9,6 millioner kroner relatert til oppkjøpet av NextGenTel AS). Resultat etter skatt ble 24,4 millioner kroner.

NextGenTel

Det vesentligste av restruktureringen i NextGenTel var gjennomført ved årsslutt 2013. Mindre justeringer og optimalisering av organisasjonen vil fortsette i 2014.

I juli annonserte NextGenTel en avtale med Bofiber AS om å kjøpe selskapets 2000 fiberkunder samt å samarbeide om å bygge ut fiber i Bergensregionen. Dette betyr at innbyggere i Bergensregionen kan få ta del i denne fiberutbyggingen og få Internett-, TV-, mobil- og bredbåndstelefonitjenester levert fra samme leverandør, NextGenTel. I tillegg vil mange av NextGenTels nåværende kunder få tilbud om fiber og fortsatt beholde Internett og andre tjenester fra selskapet. Bofiber vil stå for fiberinfrastrukturen, mens NextGenTel vil være kontaktpunkt mot kunden og ansvarlig for salg, leveranse, kundeservice og drift.

Utbytte

I tråd med generalforsamlingens vedtak ble det utbetalt utbytte med 2 kroner pr aksje 20. mai 2014.

Finansielle resultater

I andre kvartal 2014 oppnådde Teliokonsernet en omsetning på 318,9 millioner kroner mot 332,8 millioner kroner i samme periode i fjor. EBITDA var 76,7 millioner kroner (24,1 % EBITDA margin) sammenlignet med 76,6 millioner kroner i samme kvartal i fjor (23,0 % EBITDA margin). Driftsresultatet ble 46,4 millioner kroner mot 43,0 millioner kroner i andre kvartal 2013 (EBITDA og EBIT er justert for engangseffekter og EBIT er justert for amortiseringskostnader relatert til oppkjøpet av NextGenTel AS). (NextGenTel er konsolidert inn i Teliokonsernet fra 1. februar 2013.)

Se kvartalsrapport og markedspresentasjon for Q2 2014 på:

http://telioholding.no/Investor-relations/Reports-and-presentations

For ytterligere informasjon, kontakt:

Eirik Lunde, administrerende direktør
Telefon direkte: 23 62 66 88
Mobil: 48 09 69 64
E-post:
eirik.lunde@telio.no

Høyoppløselige bilder av adm. dir. Eirik Lunde kan lastes ned fra:

http://telioholding.no/News-and-media/Logos-and-pictures

Dokumenter og linker