Økt kundevekst for Telio i 3. kvartal

- 3883 nye kunder og et driftsresultat på 20,5 millioner kroner i 3. kvartal

Telio fortsetter å levere sterke resultater, og befester dermed posisjonen som en ledende leverandør av aksessuavhengig bredbåndstelefoni. Telio økte kundebasen med 3883 netto nye kunder i 3. kvartal. Omsetningen i 3. kvartal endte på 94,0 millioner kroner. 3. kvartal er selskapets første rapportering etter at det ble innført merverdiavgift på elektroniske tjenester fra 1. juli.

      Hensyntatt effekten fra innføringen av merverdiavgift på elektroniske tjenester fra 1. juli er vi godt fornøyd med resultatene i 3. kvartal. Til tross for dette klarer vi å levere god lønnsomhet og en sterk kontantstrøm. Kundeveksten i 3. kvartal var høyere enn for hele første halvår. I tillegg til en økning i kundeinntaket i markedene utenfor Norge er det gledelig å se en positiv utvikling i Norge både for privat- og bedriftsmarkedet, sier Eirik Lunde, administrerende direktør i Telio Holding ASA.

Netto kundevekst i Norge

I Norge økte kundebasen netto med 242 kunder i 3. kvartal. Salg til bedriftsmarkedet fortsatte den gode utviklingen.

Fortsatt vekst i internasjonale markeder

Telio fortsetter å vokse utenfor Norge. Virksomheten i Nederland har hatt en særlig sterk vekst og selskapet har nå en kundemasse i Nederland på over 47000 abonnenter. Netto økning i antall kunder i Nederland var 2269, mens økningen var på 82 kunder i Danmark og 635 kunder i Sveits i 3. kvartal.

Sterke finansielle resultater

I tredje kvartal 2011 oppnådde Telio-konsernet en omsetning på 94,0 millioner kroner mot 97,1 millioner kroner i samme periode i fjor. EBITDA var 29,6 millioner kroner (31,5 % EBITDA margin) sammenlignet med 32,3 millioner kroner i samme kvartal i fjor (33,3 % EBITDA margin). Driftsresultatet ble 20,5 millioner kroner mot 21,4 millioner kroner i tredje kvartal 2010.

(Se separat kvartalsrapport og markedspresentasjon for Q3 2011 på http://www.telioholding.no/investor_relations/reports_presentations)

For ytterligere informasjon, kontakt:


Eirik Lunde, administrerende direktør

Telefon direkte: 23 62 66 88
Mobil: 48 09 69 64
E-post:
eirik.lunde@telio.no

 

 

Om oss

The NextGenTel Group is a major player in providing fixed and mobile Internet communication services to consumers and businesses with a #2 position within xDSL broadband in the Norwegian market. The range of services covers access independent broadband, data net, Ethernet, VoIP, mobile and TV. In addition, the Group provides VoIP services to consumers in Denmark, Switzerland and the Netherlands. The company is headquartered in Oslo, Norway and is listed on the Oslo Exchange as NGT. NextGenTel's mission is to be a major force in defining and providing fixed and mobile internet communications to the consumer and small businesses.

Abonner

Dokumenter og linker