Omsetningsvekst og sterke resultater fra Telio

 

Pressemelding fra Telio
Oslo, 18.august 2011

- Driftsresultat på 23.5 millioner kroner i 2. kvartal

Telio fortsetter å levere sterke resultater, og befester dermed posisjonen som en ledende leverandør av aksessuavhengig bredbåndstelefoni. Telio økte kundebasen med 1695 netto nye kunder i 2. kvartal. Omsetningen i 2. kvartal endte på 97,2 millioner kroner, en økning fra 95,7 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

      Vi er godt fornøyd med vekst i omsetning og fortsatt god lønnsomhet i 2. kvartal. Bruttomarginen på 65,5% er meget sterk og bekrefter den underliggende lønnsomheten i vår forretningsmodell. I tillegg er det gledelig å se en positiv utvikling i vårt hjemmemarked både for privat- og bedriftsmarkedet med ny ”all-time-high” i salg til bedriftsmarkedet i juni, sier Eirik Lunde, administrerende direktør i Telio Holding ASA.

Videresalgsavtale med Call Norwegian

En viktig hendelse i kvartalet var avtalen med Call Norwegian om videresalg av mobile IP-telefonitjenester. Norwegian har som første flyselskap lansert internett om bord på europeiske flygninger, og vil gjennom avtalen med Telio tilby mobile IP-telefonitjenester til sine passasjerer i inn- og utland. Tjenestene er basert på Telios velrennomerte teknologiplattform, som innebærer en høy brukeropplevelse med HD lyd og høykvalitets videokommunikasjon. 

      Vi er svært fornøyd med å kunne annonsere denne samarbeidsavtalen. Norwegian har allerede som første europeiske flyselskap lansert internett i sine fly. Denne avtalen viser at de ser verdien av å tilby "over the top" tjenester til sine kunder. Avtalen er en anerkjennelse av Telios fremragende teknologiske plattform og viser mulighetene som finnes for videresalg av Telios tjenester. Den er samtidig et viktig skritt fremover for å utvide distribusjon og bruk av IP-telefoni på en ny og spennende måte," sa administrerende direktør Eirik Lunde i Telio Holding ASA.

Nye prisplaner i Norge

I mai lanserte Telio et sett med nye prisplaner for det norske markedet. De nye priplanene vil være mer attraktive for både privat- og bedriftsmarkedet, og vil gjøre Telio enda mer konkurransedyktig i det norske telekommarkedet. Selskapet har mottatt positiv respons fra markedet på de nye prisplanene.

Fortsatt vekst i internasjonale markeder

Telio fortsetter å vokse utenfor Norge. Virksomheten i Nederland har hatt en særlig sterk vekst og selskapet har nå en kundemasse i Nederland på 45000 abonnenter. Netto økning i antall kunder i Nederland var 1483, mens økningen var på 76 kunder i Danmark og 205 kunder i Sveits i 2. kvartal.

Sterke finansielle resultater

I andre kvartal 2011 oppnådde Telio-konsernet en omsetning på 97,2 millioner kroner mot 95,7 millioner kroner i samme periode i fjor. EBITDA var 33,2 millioner kroner (34,2 % EBITDA margin) sammenlignet med 34,3 millioner kroner i samme kvartal i fjor (35,8 % EBITDA margin). Driftsresultatet ble 23,5 millioner kroner mot 24,1 millioner kroner i andre kvartal 2010.

(Se separat kvartalsrapport og markedspresentasjon for Q2 2011 på http://www.telioholding.no/investor_relations/reports_presentations)

For ytterligere informasjon, kontakt:

Eirik Lunde, administrerende direktør
Telefon direkte: 23 62 66 88
Mobil: 48 09 69 64
E-post:
eirik.lunde@telio.no

 

 

Dokumenter og linker