Rekordhøy kundevekst for Telio i 3. kvartal

- 11868 nye kunder*) i 3. kvartal

Telio oppnådde meget gode resultater og økte kundebasen med 11868 netto nye kunder i 3. kvartal. Det er tre ganger kundeinntaket i samme periode ifjor. Omsetningen i 3. kvartal endte på 100,9 millioner kroner mot 94,0 millioner kroner i samme periode ifjor.

-          Gjennom økte investeringer på salgs- og markedssiden oppnådde vi rekordhøyt kundeinntak i kvartalet, og det er Norge og Nederland som drar denne veksten. Omsetningsveksten ble 8,7% justert for valutaendringer, og det er vi godt fornøyd med. Det høye kundeinntaket bidrar til fremtidig omsetnings- og resultatvekst, sier Eirik Lunde, administrerende direktør i Telio Holding ASA.

Lanserte nye tjenester

I begynnelsen av året lanserte Telio nye tjenester for mobil samt fast og mobilt bredbånd. Med disse tjenestene tilbyr Telio et komplett og konkurransedyktig tjenestetilbud til både privatpersoner og bedrifter. Tjenestespekteret inkluderer nå bredbåndstelefoni, fast bredbånd, mobilt bredbånd , mobil og web-basert sentralbord. Det komplette tjenestetilbudet er årsaken til økt vekst i Norge.

Passert 200 000 kunder

Den sterke kundeveksten gjør at Telio ved utgangen av tredje kvartal hadde 205 000 kunder. I Norge viser satsingen på bedriftsmarkedet fortsatt gode resultater, og sammen med introduksjonen av nye mobilabonnementer i privatmarkedet har mobilkundebasen økt med over 5 500 nye kunder og er nå over 18 000 kunder.

Fortsatt vekst i internasjonale markeder

Telio fortsetter å vokse i markeder også utenfor Norge. Virksomheten i Nederland har fortsatt sin gode utvikling, og selskapet har nå en kundemasse i Nederland på over 65 000 abonnenter. Netto økning i antall kunder i Nederland i 3. kvartal var 6 579.

Sterke finansielle resultater

I tredje kvartal 2012 oppnådde Teliokonsernet en omsetning på 100,9 millioner kroner mot 94,0 millioner kroner i samme periode i fjor. EBITDA var 24,0 millioner kroner (24,0 % EBITDA margin) sammenlignet med 29,6 millioner kroner i samme kvartal i fjor (32,0 % EBITDA margin). Driftsresultatet ble 13,4 millioner kroner mot 20,5 millioner kroner i tredje kvartal 2011. Resultatnedgangen er i tråd med selskapets vekststrategi. Økning i driftskostnader er knyttet til økning i salgs- og supportressurser og kundeakkvisisjon. Disse kostnadene er i hovedsak variable og direkte relatert til økt salg.

*) Kunder definer som produktsalg, ikke unike kunder

(Se separat kvartalsrapport og markedspresentasjon for Q3 2012 på http://www.telioholding.no/investor_relations/reports_presentations)

For ytterligere informasjon, kontakt:

Eirik Lunde, administrerende direktør
Telefon direkte: 23 62 66 88
Mobil: 48 09 69 64
E-post:
eirik.lunde@telio.no

Dokumenter og linker