Solid tredje kvartal fra Telio

Teliokonsernet oppnådde fortsatt god omsetningsvekst og gode resultater i tredje kvartal, og restruktureringen av NextGenTel fortsetter i henhold til planen. Omsetningen for Teliokonsernet i tredje kvartal endte på 325,8 millioner kroner med EBITDA på NOK 70,4 millioner kroner. Bare åtte måneder etter oppkjøpet av NextGenTel er netto rentebærende gjeld redusert til 277 millioner kroner.

-    Omsetningsveksten for Telio i tredje kvartal ble 9%, og kombinert med fortsatt god lønnsomhet er vi godt fornøyd med det. I tillegg er vi meget godt fornøyd med å se at arbeidet med å restrukturere NextGenTel fortsatt går etter planen. NextGenTel har allerede forbedret lønnsomheten og redusert investeringene betydelig, og vi ligger foran planen ved utgangen av tredje kvartal, sier Eirik Lunde, administrerende direktør i Telio Holding ASA.

EBITDA for Teliokonsernet var 70,4 millioner kroner og EBIT var 37,0 millioner kroner (EBIT justert for amortiseringskostnader på 11,6 millioner kroner relatert til oppkjøpet av NextGenTel AS).

NextGenTel

NextGenTel har fortsatt den positive utviklingen gjennom tredje kvartal, og resultatene ligger foran planen. Selskapet har 76 færre årsverk ved utgangen av tredje kvartal sammenlignet med overtagelsesdato. Et kostnadskontrollprogram er etablert, og det er oppnådd betydelige besparelser både på driftskostnader og investeringer sammenlignet med samme periode ifjor.

Sterk kontantstrøm

Teliokonsernet har hatt en sterk kontantstrøm gjennom året med en fri kontantstrøm tilsvarende 5 kroner pr aksje pr 30. september. Netto rentebærende gjeld er redusert til 277 millioner kroner.

Finansielle resultater

I tredje kvartal 2013 oppnådde Teliokonsernet en omsetning på 325,8 millioner kroner mot 100,6 millioner kroner i samme periode i fjor. EBITDA var 70,4 millioner kroner (21,6 % EBITDA margin) sammenlignet med 18,4 millioner kroner i samme kvartal i fjor (18,3 % EBITDA margin). Driftsresultatet ble 37,0 millioner kroner mot 13,5 millioner kroner i tredje kvartal 2012 (EBITDA og EBIT er justert for engangseffekter og EBIT er justert for amortiseringskostnader relatert til oppkjøpet av NextGenTel AS).

Se kvartalsrapport og markedspresentasjon for Q3 2013 på:

http://telioholding.no/Investor-relations/Reports-and-presentations

For ytterligere informasjon, kontakt:

Eirik Lunde, administrerende direktør
Telefon direkte: 23 62 66 88
Mobil: 48 09 69 64
E-post:
eirik.lunde@telio.no

Høyoppløselige bilder av adm. dir. Eirik Lunde kan lastes ned fra:

http://telioholding.no/News-and-media/Logos-and-pictures

Dokumenter og linker