Sterk første kvartalsrapport etter oppkjøpet av NextGenTel

 Pressemelding fra Telio
Oslo, 24.april 2013

Telio oppnådde fortsatt sterk omsetningsvekst og økt lønnsomhet i 1. kvartal. Oppkjøpet av NextGenTel ble gjennomført 31. januar 2013 og selskapet og dets datterselskaper er konsolidert i Teliokonsernets regnskaper fra 1. februar 2013. Telio forbedret lønnsomheten betraktelig fra 4. kvartal 2012 og NextGenTel leverte bedre enn plan. Omsetningen for Teliokonsernet i 1. kvartal endte på 260,7 millioner kroner mot 98,2 millioner kroner i samme periode ifjor.

-    Omsetningsveksten for Telio i 1. kvartal ble 16% justert for valutaendringer, og kombinert med økt lønnsomhet er vi godt fornøyd med det. I tillegg er vi svært fornøyd med resultatene i NextGenTel de to første månedene selskapet har vært en del av Teliokonsernet. NextGenTel har forbedret lønnsomheten allerede før effektene av restruktureringen har slått inn, sier Eirik Lunde, administrerende direktør i Telio Holding ASA.

EBITDA for Teliokonsernet var 52,4 millioner kroner og EBIT var 27,6 millioner kroner (justert for engangseffekter på 2,9 millioner kroner relatert til oppkjøpet av NextGenTel AS. EBIT er også justert for amortiseringskostnader på 7,5 millioner kroner relatert til oppkjøpet av NextGenTel AS).

NextGenTel

Oppkjøpet av NextGenTel AS ble gjennomført 31. januar 2013. NextGenTel og selskapets datterselskaper er konsolidert i Teliokonsernets regnskaper fra 1. februar 2013.

NextGenTel har hatt en positiv utvikling gjennom 1. kvartal, og resultatene ligger foran planen. En ny ledergruppe ble etablert i februar og en ny organisasjonsstruktur ble lansert i mars. Første fase i restruktureringen er gjennomført og selskapet har 15% færre årsverk sammenlignet med overtagelsesdato. Et kostnadskontrollprogram er etablert og potensialet for besparelser er identifisert. De første resultatene er synlige i tallene for 1. kvartal.

Fortsatt vekst i internasjonale markeder

Telio fortsetter å vokse i markeder også utenfor Norge. Totalt antall kunder utenfor Norge var 110 500 ved utgangen av 1. kvartal 2013.

Finansielle resultater

I første kvartal 2013 oppnådde Teliokonsernet en omsetning på 260,7 millioner kroner mot 98,2 millioner kroner i samme periode i fjor. EBITDA var 52,4 millioner kroner (20,1 % EBITDA margin) sammenlignet med 21,6 millioner kroner i samme kvartal i fjor (22,0 % EBITDA margin). Driftsresultatet ble 27,6 millioner kroner mot 16,3 millioner kroner i første kvartal 2012 (EBITDA og EBIT er justert for engangseffekter og EBIT er justert for amortiseringskostnader relatert til oppkjøpet av NextGenTel AS).

(Se separat kvartalsrapport og markedspresentasjon for Q1 2013 på http://www.telioholding.no/investor_relations/reports_presentations)

For ytterligere informasjon, kontakt:

Eirik Lunde, administrerende direktør
Telefon direkte: 23 62 66 88
Mobil: 48 09 69 64
E-post:
eirik.lunde@telio.no

Om oss

The NextGenTel Group is a major player in providing fixed and mobile Internet communication services to consumers and businesses with a #2 position within xDSL broadband in the Norwegian market. The range of services covers access independent broadband, data net, Ethernet, VoIP, mobile and TV. In addition, the Group provides VoIP services to consumers in Denmark, Switzerland and the Netherlands. The company is headquartered in Oslo, Norway and is listed on the Oslo Exchange as NGT. NextGenTel's mission is to be a major force in defining and providing fixed and mobile internet communications to the consumer and small businesses.

Abonner

Dokumenter og linker