Telio leverer vekst og fortsatt god lønnsomhet i 2. kvartal

- 6019 nye kunder*) i 2. kvartal

Telio fortsetter å levere sterke resultater, og befester dermed posisjonen som en ledende leverandør av aksessuavhengig bredbåndstelefoni. Telio økte kundebasen med 6019 netto nye kunder i 2. kvartal. Omsetningen i 2. kvartal endte på 99,4 millioner kroner mot 97,2 millioner kroner i samme periode ifjor.

-          Med en underliggende omsetningsvekst på 6% har vi mer enn tatt igjen omsetningstapet etter innføringen av merverdiavgift på elektroniske tjenester fra 1. juli 2011, noe vi er meget godt fornøyd med. Gjennom økte investeringer på salgs- og markedssiden oppnådde vi 6019 nye kunder i kvartalet sammenlignet med 1695 nye kunder i samme kvartal 2011. Dette vil bidra til fremtidig omsetnings- og resultatvekst, sier Eirik Lunde, administrerende direktør i Telio Holding ASA.

Lanserte nye tjenester

I begynnelsen av året lanserte Telio tjenester for fast og mobilt bredbånd. Med disse tjenestene sammen med en ny MVNO-avtale kan Telio tilby et komplett og konkurransedyktig tjenestetilbud til både privatpersoner og bedrifter. Tjenestespekteret inkluderer nå bredbåndstelefoni, fast bredbånd, mobil, mobilt bredbånd og web-basert sentralbord. Selskapet solgte 1603 bredbåndslinjer i 2. kvartal.

God vekst i Norge

I Norge viser satsingen på bedriftsmarkedet fortsatt gode resultater, og introduksjonen av bredbåndstjenester har vært en suksess i privatmarkedet.

Fortsatt vekst i internasjonale markeder

Telio fortsetter å vokse i markeder også utenfor Norge. Virksomheten i Nederland har hatt en særlig sterk vekst, og selskapet har nå en kundemasse i Nederland på 58500 abonnenter. Netto økning i antall kunder i Nederland var 3606.

Sterke finansielle resultater

I andre kvartal 2012 oppnådde Teliokonsernet en omsetning på 99,4 millioner kroner mot 97,2 millioner kroner i samme periode i fjor. EBITDA var 31,4 millioner kroner (31,5 % EBITDA margin) sammenlignet med 33,2 millioner kroner i samme kvartal i fjor (34,2 % EBITDA margin). Driftsresultatet ble 20,9 millioner kroner mot 23,5 millioner kroner i andre kvartal 2011. Omsetning og resultater fra og med 3. kvartal 2011er negativt påvirket av innføringen av merverdiavgift på elektroniske tjenester fra 1. juli 2011.

*) Kunder definer som produktsalg, ikke unike kunder

(Se separat kvartalsrapport og markedspresentasjon for Q2 2012 på http://www.telioholding.no/investor_relations/reports_presentations)

For ytterligere informasjon, kontakt:

Eirik Lunde, administrerende direktør
Telefon direkte: 23 62 66 88
Mobil: 48 09 69 64
E-post:
eirik.lunde@telio.no

Om oss

The NextGenTel Group is a major player in providing fixed and mobile Internet communication services to consumers and businesses with a #2 position within xDSL broadband in the Norwegian market. The range of services covers access independent broadband, data net, Ethernet, VoIP, mobile and TV. In addition, the Group provides VoIP services to consumers in Denmark, Switzerland and the Netherlands. The company is headquartered in Oslo, Norway and is listed on the Oslo Exchange as NGT. NextGenTel's mission is to be a major force in defining and providing fixed and mobile internet communications to the consumer and small businesses.

Abonner

Dokumenter og linker