Telio leverer vekst og fortsatt god lønnsomhet i 2. kvartal

- 6019 nye kunder*) i 2. kvartal

Telio fortsetter å levere sterke resultater, og befester dermed posisjonen som en ledende leverandør av aksessuavhengig bredbåndstelefoni. Telio økte kundebasen med 6019 netto nye kunder i 2. kvartal. Omsetningen i 2. kvartal endte på 99,4 millioner kroner mot 97,2 millioner kroner i samme periode ifjor.

-          Med en underliggende omsetningsvekst på 6% har vi mer enn tatt igjen omsetningstapet etter innføringen av merverdiavgift på elektroniske tjenester fra 1. juli 2011, noe vi er meget godt fornøyd med. Gjennom økte investeringer på salgs- og markedssiden oppnådde vi 6019 nye kunder i kvartalet sammenlignet med 1695 nye kunder i samme kvartal 2011. Dette vil bidra til fremtidig omsetnings- og resultatvekst, sier Eirik Lunde, administrerende direktør i Telio Holding ASA.

Lanserte nye tjenester

I begynnelsen av året lanserte Telio tjenester for fast og mobilt bredbånd. Med disse tjenestene sammen med en ny MVNO-avtale kan Telio tilby et komplett og konkurransedyktig tjenestetilbud til både privatpersoner og bedrifter. Tjenestespekteret inkluderer nå bredbåndstelefoni, fast bredbånd, mobil, mobilt bredbånd og web-basert sentralbord. Selskapet solgte 1603 bredbåndslinjer i 2. kvartal.

God vekst i Norge

I Norge viser satsingen på bedriftsmarkedet fortsatt gode resultater, og introduksjonen av bredbåndstjenester har vært en suksess i privatmarkedet.

Fortsatt vekst i internasjonale markeder

Telio fortsetter å vokse i markeder også utenfor Norge. Virksomheten i Nederland har hatt en særlig sterk vekst, og selskapet har nå en kundemasse i Nederland på 58500 abonnenter. Netto økning i antall kunder i Nederland var 3606.

Sterke finansielle resultater

I andre kvartal 2012 oppnådde Teliokonsernet en omsetning på 99,4 millioner kroner mot 97,2 millioner kroner i samme periode i fjor. EBITDA var 31,4 millioner kroner (31,5 % EBITDA margin) sammenlignet med 33,2 millioner kroner i samme kvartal i fjor (34,2 % EBITDA margin). Driftsresultatet ble 20,9 millioner kroner mot 23,5 millioner kroner i andre kvartal 2011. Omsetning og resultater fra og med 3. kvartal 2011er negativt påvirket av innføringen av merverdiavgift på elektroniske tjenester fra 1. juli 2011.

*) Kunder definer som produktsalg, ikke unike kunder

(Se separat kvartalsrapport og markedspresentasjon for Q2 2012 på http://www.telioholding.no/investor_relations/reports_presentations)

For ytterligere informasjon, kontakt:

Eirik Lunde, administrerende direktør
Telefon direkte: 23 62 66 88
Mobil: 48 09 69 64
E-post:
eirik.lunde@telio.no

Dokumenter og linker