Telio leverte på selskapets viktigste finansielle målsetting i 2014

Teliokonsernet avsluttet 2014 med å levere EBITDA på 78.3 millioner kroner i fjerde kvartal. Omsetningen for fjerde kvartal endte på 314 millioner kroner. Omsetningen for 2014 ble 1.272 millioner kroner og EBITDA 308 millioner kroner.

-  Fjerde kvartal avsluttet et godt år for Telio. Vi oppnår den viktigste finansielle målsettingen for selskapet for 2014 med en EBITDA på 308 millioner kroner. I tillegg har vi betalt 3,25 kroner per aksje i utbytte i 2014. Fjerde kvartal viser likevel en viss svakhet med reduksjon i bruttomargin. Dette er en utvikling vi må tilpasse oss, og vi tar nå grep for å sikre god lønnsomhet for selskapet også i fremtiden, sier Eirik Lunde, administrerende direktør i Telio Holding ASA.

EBITDA for Teliokonsernet var 78,3 millioner kroner og EBIT var 46,4 millioner kroner (EBIT justert for amortiseringskostnader på 9,6 millioner kroner relatert til oppkjøpet av NextGenTel AS). Resultat etter skatt ble 26,4 millioner kroner.

Ekstraordinært utbytte

Ekstraordinær generalforsamling vedtok ekstraordinært utbytte på 1,25 kroner pr aksje 21. november 2014. Utbyttet ble utbetalt 4. desember 2014.

Finansielle resultater

I fjerde kvartal 2014 oppnådde Teliokonsernet en omsetning på 314 millioner kroner mot 327,7 millioner kroner i samme periode i fjor. EBITDA var 78,3 millioner kroner (24,9 % EBITDA margin) sammenlignet med 73,9 millioner kroner i samme kvartal i fjor (22,5 % EBITDA margin). Driftsresultatet ble 46,4 millioner kroner mot 32,9 millioner kroner i fjerde kvartal 2013 (EBITDA og EBIT er justert for engangseffekter og EBIT er justert for amortiseringskostnader relatert til oppkjøpet av NextGenTel AS). (NextGenTel er konsolidert inn i Teliokonsernet fra 1. februar 2013.)

Se kvartalsrapport og markedspresentasjon for Q4 2014 på:

http://telioholding.no/Investor-relations/Reports-and-presentations

For ytterligere informasjon, kontakt:

Eirik Lunde, administrerende direktør
Telefon direkte: 23 62 66 88
Mobil: 48 09 69 64
E-post:
eirik.lunde@telio.no

Høyoppløselige bilder av adm. dir. Eirik Lunde kan lastes ned fra:

http://telioholding.no/News-and-media/Logos-and-pictures

Dokumenter og linker