GE OG NISSAN UTVIKLER LADESYSTEMER FOR EL-BILER -Selskapene ser på integreringen av el-biler i dagliglivet

NISKAYUNA, NY (26. april 2010) – I kappløpet om å bygge en infrastruktur for smart lading som kan drive den kommende plug-in bilrevolusjonen har GE og Nissan gått sammen for å forske på ny teknologiutvikling som vil gjøre smart lading til en realitet. De to selskapene har undertegnet en treårs intensjonsavtale for å utforske den nye teknologien som trengs for å bygge en pålitelig og dynamisk infrastruktur for smart lading. Intensjonsavtalen fører sammen to selskaper med ekspertise i de mest kritiske elementene som er nødvendige for å få smart lading til å fungere. GE er verdensledende i energisektoren, men en kundebase som dekker hele det elektriske nettet. Nissan er en av verdens viktigste bilprodusenter og en ledende aktør innenfor elektriske biler. Den helelektriske Nissan LEAF skal lansere senere dette året i Japan, USA og Europa. ”I de siste årene har vi sett en akselererende innovasjonstakt knyttet til plug-in hybrider og elektriske biler som har satt i gang en revolusjon i teknologien knyttet til smart lading,” sa Mark Little, viseadministrerende direktør og styremedlem i GE Global Research. ”Sammen med Nissan vil vi se på hva slags teknologi som vil være nødvendig å ha i bilen, i det elektriske forsyningsnettet, hjemme eller på arbeid for å gjøre smart lading til en realitet.” ”Nissans visjon er å realisere nullutslippsmobilitet gjennom en holistisk tilnærming ved å samarbeide med ulike partnere i en rekke industrigrener,” sa Shunichi Toyomasu, visekonsernsjef i Nissan Motor Co., Ltd. ”Ved å samarbeide med GE forventer vi at dette felles forskningsprosjektet vil gi kunnskap om koblingspunktene i hjem/bygning og i det elektriske forsyningsnettet som støtter elektriske biler.” GE og Nissan har pekt ut to nøkkelområder for mulig samarbeid. Det første gjelder integrering av elektriske biler med hjem og bygninger. Det andre fokuserer på ladedynamikken i elektriske biler i forhold til det store elektrisitetsforsyningsnettet. I månedene som kommer vil GE og Nissan arbeide for å identifisere spesifikke prosjekter de kan samarbeid om på disse områdene. Mye av GEs arbeid vil bli ledet av GEs globale forskningsvirksomhet i Niskayuna, New York, der den nyeste forskningen på transport og smart teknologi for det elektriske forsyningsnettet vil utgjøre en viktig del av samarbeidet. Nissan vil delta hovedsakelig Nissan Technical Center North America som ligger i Farmington Hills, Michigan, med støtte fra Nissan Advanced Technology Center i Japan.

Abonner

Dokumenter og linker