NISSANS NETTOINNTEKT PÅ 70 MILLIONER YEN FØRSTE HALVÅR AV SKATTEÅRET 2009

- Nissan innfrir alle forventninger til skatteåret 2009

Nissan Motor Co., Ltd., har i dag kunngjort sine finansresultater for første halvår av skatteåret 2009, som avsluttes 31. mars 2010, samt sine prestasjoner for annet kvartal. I løpet av de seks månedene til og med september, er nettoinntekten etter skatt på 70 millioner, ned 92,9% sammenliknet med fjoråret. Dette er bedre enn forventet, og skyldes i stor grad nedleggelse av belønningsordninger i de største markedene, samt en salgsøkning i Kina i tillegg til en effektiv utrulling av Nissans Recovery Plan. Nøkkeltall for perioden april til september 2009, første halvår: • Netto omsetning i euro: 25,4 milliarder, ned 30,5% sammenliknet med for ett år siden • Driftsoverskudd i euro 710 millioner, ned 50,5%, driftsmarginen endte på 2,8% • Ordinær profitt beløp seg i euro til 250 millioner, ned 83,6% • Nissan solgte 1.623.000 kjøretøyer på verdensbasis, ned 14,6% sammenliknet med fjoråret Nøkkeltall for perioden juli til september 2009, andre kvartal: • Nettoinntekt i euro: 190 millioner, ned 65,3% • Netto omsetning i euro: 14,03 milliarder, ned 25,9% sammenliknet med for ett år siden • Driftsoverskudd i euro 630 millioner, ned 25,4%, driftsmarginen endte på 4,5% • Ordinær profitt beløp seg i euro til 450 millioner, ned 50,7% • Nissan solgte 901.000 kjøretøyer i andre kvartal, ned 6,8% sammenliknet med fjoråret.. I skatteåret 2009 skal Nissan lansere åtte helt nye produkter på verdensbasis. Selskapet har justert opp sine prognoser for 2009. Basert på en vekslingskurs på 90 yen/dollar og 131,6 yen/euro, er de reviderte satsene for hele skatteåret, som ender 31. mars 2010, som Nissan har lagt fram for Tokyo-børsen: • Nettoomsetning i euro: 53,19 milliarder • Driftsoverskuddi euro: 910 millioner • Nettotap i euro: 300 millioner • R&D-kostnader i euro: 3 milliarder og • Kapitalutgifter i euro: 2,47 milliarder. Note 1: 12.mai.09, la Nissan opprinnelig fram følgende prognoser for Tokyo-børsen basert på vekslingskurs på 95 yen/dollar og 125 yen/euro, for skatteåret som avsluttes 31. mars 2010: • Nettoomsetning i euro 55,6 milliarder • Driftstap i euro: 800 millioner • Nettotap i euro: 1,36 milliarder • R&D-kostnader i euro 3,2 milliarder og • Kapitalutgifter i euro 2,8 milliarder.

Abonner

Dokumenter og linker